Ogólnokrajowy konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2014

XII Ogólnokrajowy Konkurs
„Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”
pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

Rozpoczyna się nowa kolejna edycja konkursu na bezpieczne gospodarstwo rolne. Organizatorami Ogólnokrajowego Konkursu ,,Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” są: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  Państwowa Inspekcja Pracy oraz inne instytucje i organizacje działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w rolnictwie.
W kategorii gospodarstw indywidualnych w konkursie mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie prowadzące indywidualną rolniczą działalność produkcyjną.
Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie gospodarstwa rolnego do konkursu w najbliższej Placówce Terenowej KRUS w terminie do 14 marca 2014 r.
Przy ocenie będą brane pod uwagę: ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy, stan budynków inwentarskich i gospodarczych, wyposażenie maszyn i urządzeń używanych w gospodarstwie w osłony, podpory i inne zabezpieczenia, stan techniczny pilarek tarczowych i łańcuchowych, warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich, stan i jakość środków ochrony osobistej.
Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie!
Na laureatów czekają cenne nagrody.
Szczegółowe informacje i formularz zgłoszenia do konkursu można uzyskać w
Placówce Terenowej KRUS w Ciechanowie tel. 23 6742417, w przedstawicielstwach współorganizatorów oraz w prasie i na stronie internetowej: www.krus.gov.pl.


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments