OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRODUKCJĘ I EMISJĘ PROMOCYJNYCH SPOTÓW TELEWIZYJNYCH I RADIOWYCH

Powiat Przasnyski zaprasza do składania ofert na zadanie pn. „Produkcja i emisja spotów telewizyjnych i radiowych promujących walory inwestycyjne kompleksów Przasnyskiej Strefy Gospodarczej”.

Zadanie jest częścią projektu pn. „Zwiększenie potencjału rozwojowego północnej części Mazowsza poprzez promocję gospodarczą terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu, Działanie 1.7. Promocja gospodarcza, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Szczegóły dotyczące zamówienia:

 

1. Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert – pobierz

 

2. Formularz oferty cenowej – pobierz

 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – pobierz

 

4. Projekt umowy – pobierz

 

5. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – pobierz

 

6. Wykaz usług – pobierz

 


 

Sławomir Czaplicki
Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego,
Promocji i Rynku Pracy


 

 

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments