Oficjalne stanowisko starostwa: To Rząd PiS jest odpowiedzialny, a nie Samorządy za kłopoty z transportem publicznym.

Zarówno mieszkańcy, jak i samorządowcy zostali dziś przez Rząd PiS postawieni pod ścianą w sprawie kłopotów z transportem publicznym. Dziś Rząd nie wskazał kto będzie odpowiedzialny za transport, a tym bardziej nie przekazał nawet złotówki na zapewnienie jego płynności, czy funkcjonowania. W innych krajach rząd przekazał samorządom dotacje lub część podatków na sfinansowanie transportu publicznego. W Polsce powiaty nie otrzymały nawet jednej złotówki. I to do rządu trzeba kierować postulaty, a nie do samorządów lokalnych.

Kiedy powiat przasnyski wspólnie z innymi samorządami zwracał się kiedyś do rządu o przekazanie PKS-ów i zadań transportu na swoim terenie, ówczesny minister transportu odpisał, że prowadzenie działalności gospodarczej przez powiaty w postaci przewozów osób jest sprzeczne konstytucją, czyli bezprawne. Póki co konstytucję mamy tę samą.

Obecnie w Polsce upowszechnia się sprawiedliwość „inaczej” zgodnie z przysłowiem „kowal zawinił, cygana powiesili”. Media zamiast pomóc samorządom upominać się od rządu rozwiązania problemu, dołączają się do nagonki transportowej na samorządy, dokładając swoją cegiełkę do tej niesprawiedliwości. Tymczasem sprawiedliwość jest pierwszym obowiązkiem w działalności publicznej, gdyż jej brak prowadzi do rozkładu państwa.

Samorząd powiatowy utrzymuje się z pieniędzy redystrybuowanych z budżetu państwa. Nikt przecież nie płaci do starostwa żadnych podatków. Nawet opłaty za pozwolenia na budowę  i inne opłaty skarbowe płacone w kasie starostwa, są przekazywane do samorządu miejskiego, lub do budżetu państwa, bo tak stanowi ustawa. Powiat nie otrzymuje żadnych dotacji na organizację transportu publicznego, dlatego nie może wydatkować na ten cel żadnych pieniędzy.  Nie możemy zabrać subwencji przeznaczonych dla szkół, straży, czy domów pomocy społecznej, ani nawet pieniędzy przeznaczonych na utrzymanie urzędów. W innych krajach rząd przekazał powiatom dotacje lub część podatków na sfinansowanie transportu publicznego. W Polsce powiaty nie otrzymały nawet jednej złotówki. I to do rządu trzeba kierować postulaty, a nie do samorządów.

Ktoś powie, że np. powiat ciechanowski rozwiązał problem. Ano nie rozwiązał. Również on nie wydatkuje na ten cel żadnych środków. Bo ich nie otrzymuje i nie może wydatkować. Ustanowił tylko monopolistę na 9 opłacalnych trasach. Na trasach nieopłacalnych też transportu nie będzie. Czy to jest jednak dobra droga, aby na trasach opłacalnych zakazać konkurencji? My jesteśmy przekonani, że na trasach opłacalnych powinna istnieć konkurencja przewoźników. Te trasy będą i tak obsługiwane, tylko u nas będzie to taniej i lepiej, bo monopol zawsze kończył się drożyzną i obniżeniem jakości usługi.

Trasy nieopłacalne są natomiast problematyczne, w każdym powiecie tak samo. Nie da się tego problemu rozwiązać bez pieniędzy. Skoro prywatni przewoźnicy na nich zbankrutowali, to zbankrutuje też każda instytucja publiczna, która będzie miała jeszcze większe koszty. Sporadyczność potrzeb przewozowych na tych trasach wskazuje, że bardziej opłaci się w tych wyjątkowych potrzebach indywidualnie rozwiązać ten problem refinansując np. taksówkę. Byłoby na pewno wielokrotnie taniej niż codziennie wozić powietrze autobusem. Któryś szczebel samorządu musi dostać taki ustawowy obowiązek wraz z pieniędzmi.

Niestety prace legislacyjne nad takim prawem trwają od kilku lat, a my nie jesteśmy Duchem Świętym i nie umiemy przewidzieć, który to będzie samorząd. Logika wskazywałaby na samorząd gminny, ale czy tu logika zwycięży?

Jeśli starostwa otrzymają ten obowiązek i pieniądze zgodnie z art. 167 konstytucji, to na pewno się z tego obowiązku prawidłowo wywiążą.

Nie uczciwe jest natomiast domaganie się od kogokolwiek pracy za darmo. Brak zapłaty za pracę to chyba nawet ciężki grzech, podobnie jak samo domaganie się takiej darmowej pracy.

Sławomir Czaplicki
Zastępca Dyrektora

Wydziału Rozwoju Gospodarczego,
Rynku Pracy, Promocji,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Skomentuj artykuł

avatar