Odstrzał dzików i strefa ochronna APŚ na terenie powiatu przasnyskiego.

Na terenie powiatu przasnyskiego ustanowiono strefę ochronną w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń. Przewidziano również odstrzał dzików.

Afrykański pomór świń (ASF) to groźna, zakaźna i wysoce zaraźliwa choroba wirusowa świń domowych, świniodzików oraz dzików. Zakażenie przebiega powoli i obejmuje znaczny odsetek zwierząt w stadzie, przy czym ich śmiertelność sięga nawet 100%. Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, w związku z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Wystąpienie ASF skutkuje przede wszystkim narażeniem rolników na olbrzymie straty finansowe związane w pierwszej kolejności z kosztami związanymi ze zwalczaniem choroby w gospodarstwach gdzie zostanie stwierdzona (wiążącymi się m.in. z zabiciem zwierząt z zapowietrzonego stada i utylizacją ich zwłok, koniecznością przeprowadzenia oczyszczania i dezynfekcji oraz badań laboratoryjnych).

Informacje na temat wprowadzenia strefy ochronnej w odniesieniu do ASF potwierdzają lokalne służby weterynaryjne:

– Rzeczywiście, stało się to za sprawą decyzji wykonawczej Komisji UE 2018/883 z dnia 18 czerwca 2018 r., zmieniającej załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich. Decyzja ta sprawiła, że do strefy ochronnej przyłączono m.in. gminę Krasne, leżącą na terenie powiatu przasnyskiego. Trudno nam dokładnie powiedzieć jakie przesłanki stały za taką, a nie inną decyzją komisji. Możemy się domyślać, że ma to związek z bliskością ostatniego ogniska choroby, które wykryto w Nasielsku. Prócz gminy Krasne do strefy ochronnej został włączony niemal cały powiat ciechanowski oraz część pow. makowskiego. Jedna z gmin powiatu przasnyskiego, ze względu na sąsiadujące położenie, również została włączona do strefy ochronnej –  mówi Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Przasnyszu lek. wet. Anna Zawadzka.

Wspomniana wyżej decyzja wykonawcza do strefy ochronnej włączyła również gminy: Karniewo, Maków Mazowiecki, Rzewnie i Szelków w powiecie makowskim; gminy Ciechanów z miastem Ciechanów, Glinojeck, Gołymin – Ośrodek, Ojrzeń, Opinogóra Górna i Sońsk w powiecie ciechanowskim. Do strefy ochronnej w pow. ostrołęckim włączono gminy: Rzekuń, Troszyn, Lelis, Czerwin i Goworowo oraz powiat miejski Ostrołęka.

Jak informuje Główny Inspektorat Weterynarii w związku z występowaniem ASF w Polsce na terytorium kraju zostały wyznaczone obszary objęte różnymi restrykcjami:

– obszar zagrożenia (strefa niebieska),
– obszar objęty ograniczeniami (strefa czerwona),
– obszar ochronny (strefa żółta)

Jednym ze sposobów walki z ASF jest odstrzał sanitarny dzików. W powiecie przasnyskim liczba dzików objętych odstrzałem została określona na 161 sztuk. Odstrzał ma zostać zrealizowany do 31 marca 2019r.

W celu zwalczania ASF wojewoda mazowiecki wydał rozporządzenie nakazujące odstrzał sanitarny dzików na terenie całego województwa mazowieckiego. Na terenie powiatu przasnyskiego obwody dzierżawią następujące koła łowieckie, które będą realizowały w/w odstrzał : Gronostaj Chorzele, Tumak Ciechanów, K.Ł Jednorożec, Bażant Przasnysz, Las Przasnysz, Jeleń Przasnysz oraz koła łowieckie z Wołomina, Wielbarka, Warszawy, Modlina i Legionowa. Na terenie strefy ochronnej dzierżawią obwód dwa koła łowieckie tj. WKŁ 181 Wesoła i K.Ł Jarząbek. – Dziki pozyskane w strefie ochronnej (żółtej) muszą trafić do chłodni (tusza wraz z patrochami), gdzie zostaną pobrane próby w kierunku ASF – dodaje lek. wet. Anna Zawadzka.

 

Małgorzata Jabłońska

Skomentuj artykuł

avatar