Odśnieżanie dachów – tabliczka ostrzegawcza nie wystarczy

Każdego roku na przasnyskim Rynku pojawia się problem osuwającego śniegu z dachów kamienic.

Niestety jest on bagatelizowany przez właścicieli mimo, że w ubiegłych latach doszło do kilku nieprzyjemnych zdarzeń. >>KLIK<<

Kto więc jest odpowiedzialny za odśnieżanie dachów? Czy jest to obowiązek właściciela nieruchomości ?

Konieczność zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektów budowlanych wynika z art. 61 pkt. 2 Prawa Budowlanego. GINB przypomina, że obowiązkiem właścicieli i zarządców jest m.in. nie dopuszczenie do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i zapewnienie w razie konieczności odśnieżania dachu i elementów elewacji budynku.

Obowiązkowe jest również usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych przebiegających bezpośrednio przy budynku.

GINB zaznacza, że niewłaściwe utrzymanie i użytkowanie obiektu budowlanego oraz nie zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania zagrożone jest grzywną nie mniejszą niż 100 stawek dziennych, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Natomiast ustawa z dn. 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku w gminach określa, kto i kiedy ma obowiązek odśnieżenia chodnika. Jeżeli chodnik przylega bezpośrednio do ogrodzenia nieruchomości, obowiązek odśnieżania leży po stronie właściciela nieruchomości. Gmina lub zarządca drogi musi tylko usunąć zgarnięty przez właściciela śnieg.

Jeżeli między chodnikiem a nieruchomością znajduje się pas zieleni lub gdy na chodniku znajduje się parking, za co gmina lub zarządca drogi pobierają opłaty – właściciel nieruchomości jest zwolniony z obowiązku odśnieżania chodnika, leży on po stronie gminy.

Tu również za niewywiązanie się z obowiązku grożą sankcje. Właściciel nieruchomości, który nie wypełni swojego obowiązku odśnieżenia chodnika, może również zostać ukarany grzywną do 1500 zł albo naganą, zgodnie z art. 117 kodeksu wykroczeń. ” – Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Niestety drodzy właściciele, tabliczka ostrzegawcza nie wystarczy!


 

 

 

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments