Oddział sportowy w ZSP Chorzele

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. St. Reymonta w Chorzelach ogłasza nabór do oddziału sportowego w Liceum Ogólnokształcącym. Szkoła spełnia warunki wskazane w Rozporządzeniu MEN z dnia 15 października 2012 roku w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego. Posiadamy najlepszą na terenie powiatu przasnyskiego i północnego Mazowsza bazę treningową oraz wykwalifikowaną kadrę trenerską, a także wymaganą zgodę organu prowadzącego.

W roku szkolnym 2017/2018 jedna z klas licealnych zostanie zorganizowana jako oddział sportowy z piłką ręczną jako dyscypliną wiodącą. Absolwentka lub absolwent gimnazjum, chcący zdobyć wykształcenie średnie, a jednocześnie pragnący kontynuować pasje sportowe powinien w kwestionariuszu przyjęcia do szkoły zaznaczyć stosowną pozycję i w maju zgłosić się na egzamin sprawnościowy oraz przejść badania lekarskie. Oddział sportowy zamiast 3 godzin wychowania fizycznego w tygodniu ma godzin 10, prowadzonych przez trenera. Uczniowie poza zajęciami biorą udział w obozach sportowych oraz uczestniczą w rozgrywkach ligowych stosownie do swojej kategorii wiekowej. Uczeń kończący klasę zdaje egzamin maturalny na warunkach ogólnych, uczy się na poziomie rozszerzonym wybranych przez siebie przedmiotów, a jednocześnie zdobywa sprawność fizyczną, umożliwiającą mu dostanie się do wojska, policji lub straży pożarnej.

Organizacja oddziału sportowego to kolejny etap rozwoju szkoły. Po tegorocznych sukcesach sportowych oraz współpracy z licznymi klubami sportowymi (w tym nawet grającymi w najwyższej klasie rozgrywkowej) przychodzi czas na wskazanie naszym uczniom sportu jako właściwego drogowskazu  na  drodze swojej kariery w przyszłym –  juz dorosłym życiu.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszam do skorzystania z oferty szkoły.

Dyrektor ZSP w Chorzelach

mgr Krzysztof Milewski

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments