Od lutego będziemy mogli patrzeć przasnyskim radnym na ręce!

Przasnyskie samorządy będą musiały wyposażyć swoje sale konferencyjne w odpowiedni sprzęt rejestrujący. Dzięki temu mieszkańcy bez wychodzenia z domu – w internecie będą mogli śledzić przebieg sesji gminnych, miejskich i powiatowych, na których zapadają najważniejsze decyzje dla życia naszych małych ojczyzn.

Dotychczas pod tym względem panowała pełna dowolność, a sesje online udostępniały nieliczne samorządy. Może dlatego, że niektórzy członkowie władz lokalnych bardzo nie lubią, kiedy patrzy się im na ręce. Chlubnym wyjątkiem jest Mława, która od lat udostępnia obrady na żywo. Chcąc przekonać się o przebiegu posiedzeń np. w Makowie lub w Przasnyszu trzeba było udać się na sesję osobiście albo kilka miesięcy oczekiwać na pojawienie się pisemnego sprawozdania w BIP.

Nowe przepisy porządkują ten chaos. Od lutego przyszłego roku głosowania mają odbywać się za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych. Jeśli z przyczyn technicznych będzie to niemożliwe, należy przeprowadzić głosowanie imiennie, a wykazy mają być niezwłocznie upubliczniane. Dotychczas uzyskanie imiennego wykazu głosowań radnych nie było możliwe, ponieważ w protokołach rejestrowano jedynie liczbę głosów za, przeciw i wstrzymujących się. Nie było więc tam danych, że radny Nowak był przeciwny wprowadzeniu podwyżek opłat za odbiór odpadów, a radna Kowalska głosowała za przeznaczeniem środków na generalny remont Miejskiego Domu Kultury. Uściślijmy – zwykle nie było, bo taki zapis mógł się pojawić, ale jedynie na wyraźne życzenie danego samorządowca.

30 sierpnia, podczas ostatniej sesji Rady Miasta w Przasnyszu plan wydatków zwiększono o 22 tys. zł w związku z koniecznością zakupu urządzeń umożliwiających utrwalenie imiennego wykazu głosowań oraz transmisji obrad radnych. Zaplanowana inwestycja została wymuszona zmianą przepisów prawa, które mają na celu zwiększenie społecznej kontroli władz samorządowych. 31 stycznia 2019 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o samorządzie. W zamyśle ustawodawcy nowe przepisy mają zwiększyć udział obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Od lutego przyszłego roku każdy z mieszkańców powiatu przasnyskiego będzie mógł na stronie internetowej swojego samorządu przekonać się jak głosuje ich przedstawiciel oraz jak pilnie pracują radni, starosta, burmistrzowie i wójtowie.


Małgorzata Jabłońska

Infoprzasnysz

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments