Od jutra obowiązkowe zakrywanie twarzy. Znamy szczegóły rozporządzenia.

Od czwartku 16 kwietnia w życie wchodzi rozporządzenie ministra zdrowia nakładające na nas obowiązek zakrywania twarzy. Wokół tego pomysłu narosło dużo wątpliwości, dlatego resort przygotował listę okoliczności, w których nasza twarz musi być zakryta.

 

Gdzie zakrywanie ust i nosa jest obowiązkowe?

 • w środkach publicznego transportu zbiorowego,
 • w samochodach, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie,
 • w miejscach ogólnodostępnych, w tym na drogach i placach, w obiektach kultu religijnego, obiektach handlowych, placówkach handlowych i na targowiskach,
 • na terenach zieleni, w szczególności: w parkach, zieleńcach, promenadach, bulwarach, ogrodach botanicznych, zoologicznych, jordanowskich i zabytkowych, a także na terenie plaż (po ewentualnym zniesieniu zakazu przebywania w tych miejscach),
 • na terenach leśnych (po ewentualnym zniesieniu zakazu przebywania w tych miejscach), w szczególności: na terenie parkingów leśnych, miejsc postoju pojazdów, miejsc edukacji leśnej, miejsc małej infrastruktury leśnej i miejsc biwakowania.

Gdzie nie ma nakazu zakrywania ust i nosa?

 • w mieszkaniach,
 • w miejscach pracy (chyba że są to obiekty handlowe, obiekty kultu religijnego, drogi, place, ogrody zoologiczne i inne miejsca gdzie obowiązek taki istnieje),
 • w samochodach i pojazdach przeznaczonych konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą jeśli poruszają się nimi osoby wspólnie zamieszkujące lub gospodarujące.

Kogo nie dotyczy obowiązek zakrywania ust i nosa?

 • dzieci poniżej 2 lat,
 • osób, które nie są w stanie zakrywać ust lub nosa z powodu z trudności w oddychaniu,
 • osób niezdolnych z do samodzielnego zakrycia lub odkrycia ust lub nosa.

Według rozporządzenia twarz można zakryć przy pomocy części odzieży, szalika, przyłbicy, maski albo maseczki.


 

Źródło Ministerstwo Zdrowia
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments