Od 1 października zmiany w funduszu alimentacyjnym.

W rozszerzonej tarczy antykryzysowej przyjęto zmiany w funduszu alimentacyjnym oraz wprowadzono zasadę „złotówka za złotówkę”. Wejdą  w życie od 1 października.

 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało o zmianach, jakie zostaną wprowadzone w funduszu alimentacyjnym. Ma zostać podniesione o 100 złotych kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z funduszu.

– Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w przypadku bezskuteczności egzekucji zasądzonych na dzieci alimentów. Zaproponowaliśmy podwyższenie kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego do wysokości 900 zł. To o 100 zł więcej niż obecnie. Dzięki temu większa liczba rodzin i dzieci otrzyma wsparcie – poinformowała minister Marlena Maląg.

Dodatkowo zostanie wprowadzona zasada „złotówkę za złotówkę”. Według niej, przy przekroczeniu progu dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego nie będzie skutkować automatycznie utratą prawa do tych świadczeń.

– Świadczenie będzie wówczas przysługiwać w wysokości pomniejszonej o kwotę przekroczenia kryterium. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł miesięcznie. Minimalna kwota świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługująca z zastosowaniem mechanizmu „złotówka za złotówkę” wynosić będzie 100 zł – podało ministerstwo.

 

w.b.


 

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments