Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Czernicach Borowych

W sobotę 11 listopada 2017 r. uroczystą  Mszą Świętą  w Kościele Parafialnym pw. Św. Jana Chrzciciela w Węgrze rozpoczęły się Gminne Obchody Narodowego Święta Niepodległości.

Mszy Świętej koncelebrowanej w intencji Ojczyzny przewodniczył ks. prałat Tadeusz Niestępski. Montaż słowno–muzyczny o charakterze patriotycznym przedstawili uczniowie  ze Szkoły Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki w Rostkowie wraz ze scholą parafialną z Węgry.

Po Mszy Św. uczestnicy wraz z pocztami sztandarowymi przemaszerowali na cmentarz parafialny. Kolejnym ważnym punktem uroczystości było poświęcenie odnowionego Grobu Nieznanego Żołnierza. Proboszcz Parafii Węgra–ks. Andrzej Rutkowski odmówił modlitwę i dokonał poświęcenia odnowionego Grobu. Przy dźwiękach Hymnu Państwowego w wykonaniu Gminnej Orkiestry Dętej na maszt podniesiona została flaga państwowa. Po złożeniu kwiatów oraz zapaleniu zniczy na Grobie Nieznanego Żołnierza, minutą ciszy uczczono pamięć bohaterów, którzy poświęcili swoje życie za wolność naszego kraju. Wartę Honorową przy Grobie zaciągnęli żołnierze Wojska Polskiego i rekonstruktorzy z Przasnyskiego Stowarzyszenia Historii Ożywionej. Salwę honorową oddali członkowie grupy rekonstrukcyjnej–79. Pułku Piechoty Strzelców Słonimskich.

Wojciech Brzeziński–Wójt Gminy w okolicznościowym wystąpieniu nawiązał do spoczywających w grobie żołnierzy z Mazowieckiej Brygady Kawalerii, którzy polegli w rejonie Pierzchał w walce z najeźdźcą Niemieckim w 1939 roku, w tym żołnierzy 11. Pułku Ułanów Legionowych im. Marszałka Śmigłego Rydza. Współpraca z Wojewodą Mazowieckim i jego służbami zaowocowała odnowieniem Grobu Nieznanego Żołnierza. Wójt wyraził swoje zadowolenie z zaangażowania w organizację Gminnych Obchodów Narodowego Święta Niepodległości różnych środowisk, w tym również Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Następnie głos zabrali: Jan Maria Jackowski–Senator RP, Wiesława Krawczyk–Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Mazowieckiego i Krzysztof Bieńkowski–Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie. Przemawiający podkreślali, znaczenie Święta Niepodległości dla obecnych i przyszłych pokoleń Polaków.

Po uroczystości na cmentarzu w sali OSP Węgra na gości czekał skromny poczęstunek, występ Gminnej Orkiestry Dętej oraz wykład historyczny pt. „Walki Żołnierzy Mazowieckiej Brygady Kawalerii na Północnym Mazowszu” wygłoszony przez Panią Marzenę Kołakowską–Wicedyrektor Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych.

 W Gminnych Obchodach Narodowego Święta Niepodległości uczestniczyły poczty sztandarowe z następujących instytucji i organizacji:

 • Jednostki wojskowej–2. Ośrodka  Radioelektronicznego w Przasnyszu,
 • Ochotniczych Straży Pożarnych w Czernicach Borowych, Pawłowie Kościelnym, Rostkowie, Węgrze i Obrębie,
 • Szkół Podstawowych z terenu Gminy Czernice Borowe.

 Wśród licznie zgromadzonych mieszkańców gminy w uroczystości udział wzięli:

 • Jan Maria Jackowski–Senator RP,
 • Krzysztof Bieńkowski–Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie,
 • Wiesława Krawczyk–Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Mazowieckiego,
 • Wojciech Brzeziński–Wójt Gminy Czernice Borowe,
 • Jacek Bartołd–Przewodniczący Rady Gminy Czernice Borowe,
 • Rafał Gotowiec–Radny Rady Powiatu Przasnyskiego,
 • Mariusz Szempliński–Radny Rady Powiatu Przasnyskiego,
 • ks. prałat  Tadeusz Niestępski,
 • ks. kan. Adam Chmielewski–Proboszcz Parafii pw. Św. Stanisława Kostki w Rostkowie
 • ks. Andrzej Rutkowski–wicedziekan dekanatu przasnyskiego, Proboszcz Parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Węgrze,
 • ks. Michał Gaszczyński–Proboszcz Parafii pw. Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Czernicach Borowych,
 • ks. Robert Głuchowski–Proboszcz Parafii pw. Św. Dionizego w Koziczynku,
 • Mirosław Orłowski–Dowódca Centrum Operacyjnego 2. Ośrodka  Radioelektronicznego w Przasnyszu,
 • Dariusz Sobotka–Komendant Posterunku Straży Leśnej w Nadleśnictwie Przasnysz,
 • Waldemar Białczak–Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu,
 • Janusz Milewski–Kierownik Posterunku Policji w Krasnem,
 • Jacek Karczewski–Dzielnicowy Gminy Czernice Borowe,
 • Kombatanci Koła Gminnego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych,
 • grupy rekonstrukcyjne: 79. Pułk Piechoty Strzelców Słonimskich im. Hetmana Lwa Sapiechy oraz Przasnyskie Stowarzyszenie Historii Ożywionej,
 • druhny i druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych,
 • dyrektorzy szkół,
 • radni i sołtysi z terenu Gminy Czernice Borowe,
 • przedstawiciele urzędów, instytucji i zakładów pracy,
 • przedstawiciele fundacji i stowarzyszeń,
 • harcerze.

Msze Święte w intencji Ojczyzny odprawione zostały w parafiach na terenie Gminy, w tym o godz. 10:00 w Kościele Parafialnym w Czernicach Borowych. Po Mszy Św. wierni pod przewodnictwem Proboszcza ks. Michała Gaszczyńskiego wraz z przedstawicielami władz samorządowych oraz oświaty, złożyli kwiaty i zapalili znicze na Grobie Nieznanego Żołnierza, pomniku zamordowanych w Pomiechówku, a także na mogile Stanisława Chełchowskiego.

W godzinach popołudniowych, w Szkole Podstawowej w Czernicach Borowych odbył się przegląd pieśni patriotycznej. Obchody Święta Niepodległości, święta radości zakończył bal retro w chojnowskim dworze.

Dziękujemy współorganizatorom oraz wszystkim, którzy swoją obecnością uświetnili Gminne Obchody 99. Rocznicy Odzyskania Niepodległości.

Monika Łukasiak
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments