Nowy Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny

Mariola Kostewicz objęła stanowisko Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego. Zastąpiła Małgorzatę Szelachowską, która obecnie pracuje w Ministerstwie Zdrowia. Powołanie nowemu szefowi mazowieckiej inspekcji farmaceutycznej wręczył wojewoda Jacek Kozłowski.

Mariola Kostewicz jest absolwentką Akademii Medycznej w Warszawie, gdzie ukończyła analitykę farmaceutyczną. Pracę zawodową rozpoczęła w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Warszawie. Kontynuowała ją w Szpitalu Praskim jako farmaceuta. Od 2002 roku związana jest z  Wojewódzkim Inspektoratem Farmaceutycznym w Warszawie. Dotychczas, jako starszy inspektor farmaceutyczny, odpowiadała za nadzór nad aptekami i jakością oraz obrotem produktami leczniczymi.

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny jest jednostką administracji zespolonej, która podlega wojewodzie mazowieckiemu. Do zadań WIF należy m.in.: kontrolowanie warunków transportu, przeładunku i przechowywania produktów leczniczych; kontrolowanie aptek i hurtowni farmaceutycznych; kontrolowanie jakości leków sporządzanych w aptekach; kontrolowanie właściwego oznakowania, informacji oraz reklamy produktów leczniczych i wyrobów medycznych; analiza wyników badań jakości produktów leczniczych i wyrobów medycznych.


Mazowiecki Urząd Wojewódzki


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments