Nowy projekt biblioteki!

Miejska Biblioteka Publiczna w Przasnyszu przystępuje do realizacji projektu na rzecz lokalnego rynku pracy pod nazwą „Gotowi do startu… Meta: PRACA, skierowanego do młodzieży w wieku 16 – 18 lat uczęszczającej do Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych w Przasnyszu.

Czas realizacji 17.01.2014 r. – 15.06.2014 r.

Celem projektu jest kształtowanie aktywnej postawy w poruszaniu się po rynku pracy i zwiększenie wiedzy na temat świadomego wyboru ścieżki zawodowej.

Młodzież uczestniczyć będzie w:

– spotkaniach z lokalnymi pracodawcami na temat działalności przedsiębiorstw, urzędów, spółdzielni socjalnej – przedstawienie oczekiwań pracodawców wobec kandydatów do pracy

– zajęciach z doradcą zawodowym na temat lokalnego i krajowego rynku pracy – zapoznanie uczestników z sytuacją na lokalnym/regionalnym rynku pracy, wybrane elementy prawa pracy

– warsztatach z doradcą zawodowym – poznanie zasad skutecznej autoprezentacji zawodowej, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, przygotowanie aplikacji zawodowych (CV, list motywacyjny )

– w ramach projektu odbędzie się też 20-godzinny kurs komputerowym dla 4 osób 50+ „Podstawy obsługi komputera i internetu” przeprowadzony przez 4 wolontariuszy z grupy objętej projektem – uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych.

W działaniach wspierają nas partnerzy:

Urząd Miasta Przasnysz

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Ciechanowie

Miejska Biblioteka Publiczna w Przasnyszu pozyskała na ten cel grant w wysokości 4.400 zł.

Realizacja projektu odbywa się w ramach programu RozPRACUJ to z biblioteką.

projekt


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments