Nowoczesne Centrum Kształcenia Praktycznego w Przasnyszu oddano do użytku

Pierwszym akcentem uroczystej sesji Rady Powiatu Przasnyskiego, która odbyła się w dniu 30 grudnia 2013 roku było oficjalne otwarcie i oddanie do użytku nauczycielom oraz uczniom kompleksowo zmodernizowanego Centrum Kształcenia Praktycznego, funkcjonującego w ramach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przasnyszu, przy ulicy Gdańskiej.

Całość środków finansowych pochodziła z budżetu Powiatu Przasnyskiego, a wartość zadania wyniosła – 1.463.609,81 zł. Ponadto Starostwo Powiatowe złożyło opiewający na 1 mln. zł. wniosek na doposażanie Centrum ze środków unijnych, który uzyskał już wstępną kwalifikację.

 

Modernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Przasnyszu realizowana była w dwóch etapach: pierwszy w okresie od listopada 2010 roku do maja 2011 roku, drugi w okresie od maja do listopada 2013 roku.

W wyniku przeprowadzonych prac remontowo-modernizacyjnych powstało nowoczesne zaplecze do praktycznej nauki zawodu oraz niezbędne zaplecze sanitarne i pomieszczenia administracyjne oraz gospodarcze. Uczniowie przasnyskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych otrzymali do dyspozycji nowe specjalistyczne pracownie, które umożliwią kompleksowe i w pełni profesjonalne kształcenie:

– mechaniki,

– gastronomiczne,

– komputerowa,

– naprawy pojazdów samochodowych,

– obróbki ręcznej,

– elektrotechniki i elektroniki samochodowej.

Otwarcie poprowadził z-ca dyrektora ZSP Wojciech Włodarczyk.  Po wstępnej charakterystyce dokonanych prac i uzyskanych możliwości praktycznej nauki zawodu przecięcia wstęgi dokonali: Tadeusz Nalewajk – Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wiesława Krawczyk – Radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Marek Walędziak – Przewodniczący Rady Powiatu Przasnyskiego, Zenon Szczepankowski – Starosta Powiatu Przasnyskiego, Tomasz Osowski – Wicestarosta Powiatu Przasnyskiego, Piotr Jeronim – Przewodniczący Rady Miejskiej w Przasnyszu, Janusz Osiadacz – Radny Rady Powiatu Przasnyskiego, Arkadiusz Siejka – Radny Rady Powiatu Przasnyskiego, Andrzej Brocki – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przasnyszu, Tomasz Kuligowski – Zastępca Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przasnyszu. Następnie wszyscy obecni zwiedzili nowopowstałą bazę dydaktyczną.

Należy wspomnieć, że przed kilku laty na mocy porozumienia starosty przasnyskiego Zenona Szczepankowskiego i burmistrza Przasnysza Waldemara Trochimiuka  – miasto przekazało powiatowi prawo własności do nieruchomości przy ulicy Gdańskiej, natomiast powiat przekazał miastu w zamian nieruchomość przy ulicy Joselewicza, gdzie planowany jest parking miejski.Sławomir Czaplicki

Kierownik

Referatu Rozwoju Gospodarczego,

Promocji i Rynku Pracy

Rzecznik Prasowy


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments