Nowa hala targowa w Ciechanowie ukończona.

Budowa hali targowej w pobliżu dworca kolejowego w Ciechanowie została zakończona. Dopełniane są procedury związane z pozwoleniem na użytkowanie, po jego uzyskaniu kupcy będą mogli aranżować udostępnione im boksy, a 31 sierpnia zacznie funkcjonować handel. Hala będzie czynna codziennie.

Hala targowa powstała w miejsce starego zaniedbanego bazaru przy dworcu kolejowym. Jej wygląd nawiązuje do nowego dworca, tak by przestrzeń tworzyła spójną całość. Hala jest budowlą ze szklanymi i drewnianymi elementami. To konstrukcja hybrydowa, żelbetowo-stalowo-drewniana. Powierzchnia zabudowy wynosi 2 296,50 m², powierzchnia użytkowa 2 145,89 m² (długość 78,54 m, szerokość 29,24 m, wysokość 10,36 m). Budynek hali został zaprojektowany na planie prostokąta o wymiarach 28,4m x 78,54 m, jego kubatura wynosi 20 506,79 m³. Przestrzeń została podzielona na część handlową – pawilony dla kupców (39 pawilonów o różnych wielkościach), główną otwartą część wystawienniczą – foyer (337,8 m²) oraz toalety i pomieszczenia techniczne. Są cztery wejścia. Parterowy obiekt pozbawiony jest barier dla osób niepełnosprawnych. Do potrzeb niepełnosprawnych zostały dostosowane wszystkie pomieszczenia handlowe i sanitarne.
Zagospodarowane zostało całe otoczenie. Obok hali pojawiło się targowisko sezonowe (zadaszenia z podświetleniem i stanowiska do handlu z samochodu), teren został uporządkowany, w ramach komplementarnego zadania, jakim była budowa park&ride powstało ponad 200 miejsc parkingowych, zrewitalizowany został skwer z fontanną, wybudowano chodniki, jezdnie manewrowe, oświetlenie, wykonano nowe nasadzenia. Koncepcja inwestycji, projekt, planowane rozwiązania oraz kwestie wielkości boksów do wynajęcia, na każdym etapie konsultowane były z kupcami. Obiekt jest wyposażony w klimatyzatory z funkcją podgrzewania, a obok utworzono podziemne pojemniki na odpady.

W najbliższy poniedziałek zostanie złożony wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu. Decyzja powinna zostać wydana w ciągu 21 dni od złożenia wniosku po przeprowadzeniu przez organ nadzoru budowlanego obowiązkowej kontroli.

Hala targowa czynna będzie codziennie: od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-18.00, w soboty w godz. 7.00-15.00 oraz w niedziele w godz. 7.00-14.00. Również codziennie otwarte będzie sezonowe targowisko obok hali. Zacznie ono funkcjonować od 1 września. Czynne będzie od poniedziałku do piątku w godz. 6.00-18.00, w soboty w godz. 5.00-15.00, w niedziele w godz. 7.00-14.00.


Źródło UM Ciechanów

Skomentuj artykuł

avatar