„NIEBIESKI TYDZIEŃ” na terenie powiatu przasnyskiego

KOMUNIKAT

 

 

            Komenda Powiatowa Policji w Przasnyszu informuje, że w dniach 25.02-02.03.2013r na terenie powiatu przasnyskiego zostanie przeprowadzona X edycja kampanii społecznej pn. „NIEBIESKI TYDZIEŃ”, Tegoroczna kampania poświęcona będzie przemocy w rodzinie.

 Podmiotami współuczestniczącymi w kampanii będą: Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej, Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, sąd, prokuratura, poradnia uzależnień, parafie katolickie z terenie powiatu.

Głównym celem kampanii „NIEBIESKI TYDZIEŃ” jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem, podniesienie świadomości obywateli w zakresie praw i obowiązków osób pokrzywdzonych , świadczenie ofiarom przemocy domowej pomocy doraźnej i długofalowej.

W dniach od 25.02-02.03.2013 r. w godz. 08:00-16:00 w Komendzie Powiatowej Policji w Przasnyszu będą dyżurowali policjanci pod numerem telefonu:  029-75-67-324,   029-75-67-325,   029-75-67- 203,   029- 75-67- 251

Po godz. 16:00 – dyżur telefoniczny policjantów pod numerami-  029-752-22-61.            

 


 

Nadkom. Ewa Nowak 


Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.