Nie zapominajmy o bezdomnych: infolinia 987

Program wsparcia w powrocie do społeczeństwa, dotacje dla organizacji pozarządowych oraz pomoc doraźna – to główne obszary działań prowadzonych na rzecz osób bezdomnych przez samorządy i NGO’s. Na Mazowszu przygotowano także ponad 3,4 tys. miejsc w schroniskach i noclegowniach, 25 jadłodajni oraz infolinię 987. Wojewoda mazowiecki przekazał 607 tys. zł dofinansowania organizacjom pozarządowym wspierającym osoby bezdomne.

Pomoc osobom bezdomnym, a zwłaszcza zapewnienie schronienia, posiłku i ubrania, jest obowiązkiem gminy. Wobec ograniczonych możliwości samorządów, udzielana jest także pomoc rządowa skupiająca się na działaniach długofalowych w ramach Programu Wspierającego Powrót Osób Bezdomnych do Społeczności. Dofinansowanie na działania w tym zakresie otrzymały dwie mazowieckie organizacje: Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej realizujące program Upowszechnienia instrumentów wsparcia procesu wychodzenia z bezdomności oraz Fundacja D.O.M. prowadząca Centrum interwencyjno-diagnostyczne osób bezdomnych. Program streetworkingu i pomocy socjalnej oraz poradnictwa specjalistycznego dla osób bezdomnych w sytuacji kryzysowej.

W tym roku, wojewoda mazowiecki przekazał w ramach konkursu organizacjom pozarządowym 607 tys. zł dofinansowania na realizację 23 programów pomocowych. Zakładają one m.in. aktywizację społeczną i zawodową, wspieranie placówek pomocowych i ich kadry, streetworking (pomoc udzielana w miejscu przebywania potrzebujących) oraz udzielanie pomocy lekarskiej osobom bezdomnym.

Podczas najbliższej zimy na terenie województwa mazowieckiego bezdomni będą mieli do dyspozycji 71 placówek (w tym 26 w Warszawie) posiadających łącznie 3493 miejsca (1498 w Warszawie, 95 w Radomiu, 55 w Ostrołęce, 73 w Płocku, 40 w Siedlcach). Są to zarówno noclegownie i schroniska oferujące czasowy pobyt i pełne wyżywienie, jak też hostele zapewniające stałe lub czasowe zamieszkanie, wyżywienie oraz kompleksową opiekę wspomagającą. Wyodrębniono oddzielne placówki dla kobiet, mężczyzn, matek z dziećmi i dorosłych. Pełna lista obiektów, które przyjmują bezdomnych znajduje się na w zakładce Pomoc Społeczna – pomoc dla bezdomnych.

Na Mazowszu działa również 25 jadłodajni i punktów żywienia (10 w stolicy), wydających dziennie ponad 5 tys. posiłków (ok. 2,3 tys. w Warszawie). W czasie nadchodzącej zimy będą także działały punkty pomocy medycznej – w Łaźniewie w powiecie warszawskim zachodnim (al. Księży Orionistów 1), Radomiu (ul. Główna 16) oraz w Warszawie (ul. Wolska 172). W stolicy do dyspozycji bezdomnych jest także pralnia (ul. Grochowska 259a).

Mazowiecki Urząd Wojewódzki uruchomił bezpłatną infolinię 987. Pracownicy Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego udzielają informacji na temat możliwych form wsparcia – wskazują najbliższe schroniska, jadłodajnie, czy punkty pomocy medycznej. Pod numer 987 zadzwonić może również każdy, kto zna miejsce przebywania osób bezdomnych. Odpowiednie służby zostaną o tym natychmiast poinformowane.

Szacuje się, że na terenie województwa mazowieckiego liczba bezdomnych wynosi około 5 tys., z czego około 2/3 przebywa w Warszawie. Poza stolicą najwięcej osób bez dachu nad głową znajduje się na terenie powiatów okołowarszawskich oraz byłych miast wojewódzkich.


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments