Narada starosty przasnyskiego z burmistrzami i wójtami

20 sierpnia b.r. w Starostwie Powiatowym w Przasnyszu odbyło się spotkanie starosty przasnyskiego Zenona Szczepankowskiego z burmistrzami i wójtami miast i gmin powiatu przasnyskiego. W spotkaniu udział wzięli również: radny województwa mazowieckiego, mieszkaniec powiatu makowskiego Mirosław Augustyniak oraz dyrektor Polskiej Spółki Gazownictwa Beata Wiśniewska.

Na spotkaniu omówiono cztery tematy.

Gazyfikacja powiatu przasnyskiego.

Dyrektor Beata Wiśniewska wraz z kierownikiem projektu gazyfikacji powiatu przasnyskiego omówili stan realizacji projektów technicznych gazociągu średniego – podwyższonego ciśnienia Lekowo – Sierakowo – Chorzele. Spółka uzgodniła ze starostą przasnyskim oraz  burmistrzami i wójtami sposób konsultacji z mieszkańcami powiatu przasnyskiego trasy przejścia gazociągu. W ramach uzgodnień, w poszczególnych gminach – późną jesienią b.r. odbędą się spotkania z mieszkańcami. W roku 2014 Spółka będzie gotowa do rozpoczęcia inwestycji na gruncie. Starosta Zenon Szczepankowski oraz radny województwa mazowieckiego Mirosław Augustyniak zwrócili się do dyrektor Beaty Wiśniewskiej z pytaniem, czy ze stacji redukcyjnej w Sierakowie, do gazociągu możliwe jest podłączenie również Makowa Mazowieckiego. Przedstawiciele Spółki obiecali zbadanie możliwości technicznych i ekonomicznych dodatkowej nitki gazociągu. Gazociąg ten wpisałby się pozytywnie w dotychczasową linię dobrej współpracy pomiędzy powiatem przasnyskim i powiatem makowskim. Starosta Przasnyski stwierdził ponadto, że powiat przasnyski jest skłonny podzielić się gazem z Makowem Mazowieckim. Tym bardziej, że gazociąg mógłby przebiegać przez wiele dużych miejscowości powiatu przasnyskiego, jednocześnie umożliwiając podłączenie wszystkich po drodze. Powiat Makowski wspierał starania władz powiatu przasnyskiego o utrzymanie Sądu Rejonowego w Przasnyszu, dlatego powinniśmy również okazać wolę współpracy w ważnej dla Makowa Mazowieckiego sprawie dostarczania gazu. Radny Mirosław Augustyniak zobowiązał się do zorganizowania spotkania w tej sprawie z władzami powiatu makowskiego

Organizacja w szkołach podstawowych i gimnazjalnych powiatu przasnyskiego Konkursu pn.”Bezpieczna droga do szkoły”.

Do organizacji konkursu zgłosiły się Miasto Przasnysz  oraz Miasto i Gmina Chorzele. Polubownie osiągnięto konsensus, że tym razem konkurs odbędzie się w Przasnyszu.

Omówienie spraw związanych z utworzeniem stowarzyszenia „Królewiecki Obszar Funkcjonalny – Porozumienie Przasnyskie”.

Samorządowcy uzgodnili, że w skład Komitetu Założycielskiego wejdą szefowie wszystkich samorządów powiatu przasnyskiego. Zebranie Założycielskie odbędzie się prawdopodobnie w październiku b.r., po otrzymaniu ostatniej uchwały akcesyjnej z Gminy Czernice Borowe.

Omówienie spraw związanych z projektem „Stolica Kulturalna Mazowsza 2014”.

Sekretarz Powiatu Przasnyskiego Anna Obidzińska – Wójcik przedstawiła przygotowane propozycje przedsięwzięć obowiązkowych oraz fakultatywnych i towarzyszących. Po dyskusji wszyscy zaakceptowali wstępny plan wniosku o ustanowienie Powiatu Przasnyskiego – Stolicą Kulturalną Mazowsza 2014. Wniosek zostanie złożony do samorządu województwa mazowieckiego w momencie ogłoszenia naboru.


Od lewe-dyrektor PSG Beata Wiśniewska, starosta Zenon Szczepankowski, radny wojewódzki Mirosław Augustyniak


Sławomir Czaplicki

Kierownik

Referatu Rozwoju Gospodarczego,

Promocji i Rynku Pracy

Rzecznik Prasowy


guest
1 Komentarz
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
urijg
urijg
7 lat temu

sie powodzi …kawka ciasteczka