Nabór wniosków o dotację na usuwanie azbestu

Burmistrz Przasnysza informuje, że zamierza w 2014 roku wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z wnioskiem o dotację na usuwanie wyrobów zawierających azbest. W związku z powyższym zaprasza wszystkich mieszkańców zainteresowanych usunięciem w 2014 roku, ze swojego najbliższego otoczenia wyrobów zawierających niebezpieczny i szkodliwy azbest do zgłaszania się do Urzędu Miasta Przasnysz.

Wszelkich informacji dot. zasad usunięcia, transportu i utylizacji azbestu (eternitu) udziela Hubert Kwiatkowski – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Urząd Miasta Przasnysz, pok. Nr 41, tel. 29 756 49 32, e-mail: azbest@przasnysz.um.gov.pl,

Wzór wniosku o przyznanie dofinansowania do usuwania wyrobów zawierających azbest jest dostępny tutaj.

Termin składania wniosków upływa 20 stycznia 2014 roku.

Wniosek

Informacja o wyrobach zawierających azbest


Burmistrz Przasnysza

Waldemar Trochimiuk


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments