Nabór wniosków o dotację na modernizację kotłowni

W związku z planowanym uruchomieniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie naboru wniosków w ramach programu „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni” Burmistrz Przasnysza informuje, że zamierza wystąpić do WFOŚiGW w Warszawie z wnioskiem o uzyskanie dofinansowania w formie dotacji bezzwrotnej (do 75% kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż 5 000,00 zł dla jednego beneficjenta ostatecznego tj. bezpośrednio korzystającego z przyznanej dotacji) na realizację zadań wpisujących się w założenia programu.

O uzyskanie dofinansowania mogą ubiegać się mieszkańcy oraz właściciele nieruchomości w Przasnyszu (osoby fizyczne nie prowadzące i nie mające zarejestrowanej działalności gospodarczej w miejscu realizowanego zadania) zainteresowani modernizacją indywidualnych źródeł ciepła tj. wymianą kotłowni lub palenisk węglowych na gazowe, olejowe lub opalane biomasą, zastąpienie pieców gazowych, olejowych lub opalanych biomasą na źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (z wyłączeniem montażu pieca na węgiel lub eko-groszek)

Wszelkich informacji dot. niniejszego przedsięwzięcia i wnioskowania  udziela

Hubert Kwiatkowski – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,

Urząd Miasta Przasnysz, pok. Nr 41, tel. 29 756 49 32,

e-mail: h.kwiatkowski@przasnysz.um.gov.pl

Termin składania wniosków upływa 12 lutego 2016 roku.

Wzór wniosku o dofinansowanie (doc)

Burmistrz Przasnysza


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments