Nabór wniosków na jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu  realizuje projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 6.1.3 pn. „Aktywizacja bezrobotnych kluczem do zatrudnienia”

Osoby bezrobotne chcące uzyskać jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą składać wnioski w terminie:

  • od 03 listopada  2014r. do 14 listopada 2014r.
  • od 01 grudnia  2014r. do 05 grudnia  2014r.

Każda osoba ubiegająca się o przyznanie środków zostanie objęta procesem doradczym w zakresie badania redyspozycji zawodowych oraz dokona autoprezentacji pomysłu na działalność przed komisją rekrutacyjną.

Wniosek można pobrać ze strony internetowej urzędu www.pupprzasnysz.pl lub w pokoju nr 4 urzędu.

Bliższych informacji można uzyskać pod nr telefonu 029 756 47 37 bądź osobiście w pok. 4 w urzędzie.


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments