Nabór do służby przygotowawczej

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Ostrołęce informuje, że istnieje możliwość przeszkolenia wojskowego oraz odbycia 3,5-miesięcznej służby przygotowawczej na potrzeby korpusu szeregowych. Służba przygotowawcza odbywa się w ośrodkach szkolenia i jednostkach wojskowych.

Do służby przygotowawczej może być powołana osoba niekarana za przestępstwo umyślne, posiadająca obywatelstwo polskie, odpowiednią zdolność fizyczną (kat. zdrowia „A”) i psychiczną do pełnienia służby wojskowej, wiek co najmniej 18 lat i wykształcenie minimum gimnazjalne.

Wszystkich chętnych do odbycia służby przygotowawczej zapraszamy do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Ostrołęce w terminie do 8 maja 2017 r. (ze względu na konieczność odbycia badań w pracowni psychologicznej).

Przeszkolenia wojskowego oraz 3,5-miesięczna służba przygotowawcza na potrzeby korpusu szeregowych będzie prowadzone od 12 maja br.

Szczegółowe informacje dotyczące służby przygotowawczej można uzyskać pod nr telefonu 261-384-433 lub 261-384-430 bądź na stronie internetowej WKU w Ostrołęce.

WKU Ostrołęka

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments