MOPS wydaje skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej. Kto się kwalifikuje?

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu rozpoczął wydawanie skierowań do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

 

Aby skorzystać z pomocy należy spełnić określone wytyczne i kryteria kwalifikowalności osób do statusu najbardziej potrzebujących.

Pomocą żywnościową mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania  z pomocy społecznej tj. 1542, 20 zł  dla osoby samotnie gospodarującej i 1161, 60 zł  (dochód na osobę w rodzinie).

 

ren


 

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments