MOPS Przasnysz: Ogłoszenie o wydawaniu żywności

W dniu 9 marca 2015r. od godziny 800 rozpocznie się wydawanie żywności z magazynu Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej przy ul. Baranowskiej. Żywność wydawana będzie osobom posiadającym skierowanie wydane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu.  

Pomocą  żywnościową mogę być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej( tj. bezdomność, niepełnosprawność, bezrobocie, rodziny wielodzietne ), których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 813 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 684 zł dla osoby w rodzinie.

Osoby uprawnione legitymujące się podanym wyżej dochodem prosimy o zgłaszanie się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu, ul. Św. Stanisława Kostki 5 po skierowania niezbędne do otrzymania żywności.


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments