MOPS Przasnysz: Nagroda Wojewody Mazowieckiego

Nagroda Wojewody Mazowieckiego dla Katarzyny Przybysz

 – starszego pracownika socjalnego

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Przasnyszu

W związku ze zbliżającym się Dniem Pracownika Socjalnego Wojewoda Mazowiecki wyróżnił pracowników socjalnych z ośrodków pomocy społecznej z terenu województwa mazowieckiego, którzy na co dzień służą pomocą i wsparciem osobom i rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej. Z całego województwa mazowieckiego nagrody otrzymało tylko dziesięciu pracowników socjalnych, szczególnie wyróżniających się w swoich środowiskach, w tym Katarzyna Przybysz – starszy pracownik socjalny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Przasnyszu.

W liście gratulacyjnym Jacka Kozłowskiego -Wojewody Mazowieckiego czytamy:

„Dzień Pracownika Socjalnego jest wyjątkową okazją do podziękowania za pracę zasłużonym pracownikom służb społecznych. Z grona pracowników ośrodków pomocy społecznej na Mazowszu wyróżnia się Pani inicjatywą i zaangażowaniem na rzecz wsparcia osób i rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej.

Pani profesjonalne działania połączone z osobistym zaangażowaniem sprawiają, że osoby zagrożone przemocą w rodzinie mogą uzyskać niezbędną pomoc i wsparcie. Dzięki Pani wysiłkom ofiary przemocy domowej częściej podejmują terapię i zmieniają swoją sytuację życiową. Na szczególne uznanie zasługuje Pani skuteczna współpraca z policją, kuratorami, pedagogami i terapeutami”.

Wyróżnienia Wojewody zostały wręczone 16 listopada 2015 r. na konferencji „Rola pomocy społecznej w realizacji zadań polityki społecznej województwa mazowieckiego” zorganizowanej przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej przy współpracy z Wydziałem Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments