MOPS Przasnysz: Dodatkowe świadczenia dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

Rządowy program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego – osoby mające w styczniu, lutym lub w marcu 2014r. ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 200 zł miesięcznie.

31 grudnia 2013r. w Monitorze Polskim opublikowano Uchwałę Nr 230 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego oraz w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

Rada Ministrów przejęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, oraz w ślad za tym wydano rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. Przewidują one, że osoby mające w styczniu, lutym lub marcu 2014r. ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013, poz. 1456, z późn. zm.) – otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 200 zł. miesięcznie. Pomoc będzie przyznawana z urzędu. Zgodnie z przepisami rozporządzenia, pomoc będzie wypłacana w przyjętym w danej gminie terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego. Będzie ją przyznawał i wypłacał organ właściwy realizujący w danej gminie świadczenia rodzinne.

W Przasnyszu świadczenia rodzinne realizowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Pomoc będzie realizowana ze środków budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych.


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments