Modernizacja drogi powiatowej Krukowo – Ostrówek.

O modernizację dróg powiatowych na terenie Gminy Chorzele zabiegali Wojciech Piórkowski i Grażyna Wałpuska – radni powiatowi z tego terenu wraz z mieszkańcami, starostą Zenonem Szczepankowskim, zarządem powiatu oraz burmistrz miasta i Gminy Chorzele Beatą Szczepankowską. Aktywnie i skutecznie władze samorządowe i radnych wspierali w tych staraniach w imieniu mieszkańców: Grażyna Tymińska z Pruskołęki i Krzysztof Kulasik z Krukowa.

Droga powiatowa Krukowo – Ostrówek wraz z chodnikami przy kościele w Krukowie zgodnie z oczekiwaniami księdza proboszcza jest właśnie przez Starostwo i PZD realizowana.

7 września przeglądu robót dokonali radna Grażyna Wałpuska oraz mieszkańcy Krukowa Krzysztof Kulasik, Grażyna Banul i sołtyska wsi Irena Górniak.

Na ternie Gminy Chorzele modernizowane są lub będą drogi powiatowe:

– Opaleniec – Baranowo (do granic powiatu);
– Krukowo – Ostrówek;
– Chorzele – Budki – Poscień – Zaręby;
– Ryciece – Bagiennice;
– Krzynowłoga Wielka – od drogi (Janowo – Mchowo);
– Zaręby – Wielbark (do granic województwa);
– Stara Wieś – Chorzele – Krasnosielc.

Sławomir Czaplicki
Starostwo Powiatowe w Przasnyszu

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments