MKS Przasnysz: WAŻNE INFORMACJE PRZED MECZEM Z MKS POLONIĄ WARSZAWA

Zbliżający się mecz z MKS Polonią Warszawa wzbudza coraz więcej zainteresowania. Z racji walki naszego najbliższego przeciwnika o awans i bardzo dobrej postawy przasnyszan w rundzie wiosennej kibice spodziewają się emocjonującego widowiska piłkarskiego. W celu zapewnienia bezpiecznego i kulturalnego przebiegu meczu władze MKS Przasnysz, przedstawiciele Mazowieckiego ZPN oraz organów porządkowych podjęli następujące decyzje:

1. Ilość sprzedawanych biletów jest ograniczona liczbą miejsc siedzących (680 miejsc, w tym 34 w wydzielonym sektorze dla kibiców Polonii).

2. Zakup biletu obowiązuje wszystkich wchodzących na stadion (cena biletu – 5 złotych)

3. Zakupu biletu zarówno w przedsprzedaży, jak i w dniu meczu można dokonać tylko za okazaniem dokumentu tożsamości (dowód osobisty, ważna legitymacja szkolna)

4. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie Stadionu Miejskiego tylko pod bezpośrednią opieką rodziców.

SPRZEDAŻ BILETÓW.

Bilety na mecz w przedsprzedaży będą dostępne w budynku OSIR (Stadion Miejski) pok. nr 10 od poniedziałku do piątku w godz. 17.00 – 18.30.

W dniu meczu sprzedaż biletów będzie prowadzona w kasie (wejście od ul. Baranowskiej) w godz. 14.00 – 16.45 (tylko dla mieszkańców powiatu przasnyskiego)

Wszyscy kibice wchodzą na stadion wejściem od ul. Baranowskiej za okazaniem zakupionego biletu i dokumentu tożsamości.

Przy wejściu będzie prowadzony punkt depozytowy.

Osoby z atrybutami (flagi, szaliki itp.) innych klubów jak grające nie będą wpuszczane.

WYCIĄG „Z REGULAMINU MECZU NIE BĘDĄCEGO IMPREZĄ MASOWĄ”

Organizator, z uwzględnieniem punktu 2.2 i 2.3  odmawia wstępu na Stadion lub przebywania na nim osobie:

– nieposiadającej dokumentu pozwalającego na identyfikację osoby uczestniczącej w  imprezie;

– znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków;

-posiadającej broń lub inne przedmioty mogące w ocenie Organizatora stanowić zagrożenie, w tym m.in.: butelki, puszki, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały niebezpieczne  pożarowo, napoje alkoholowe, środki odurzające lub psychotropowe;

– zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku publicznego;

– używającej przedmiotów w celu utrudnienia lub uniemożliwienia identyfikacji, a w szczególności zasłaniających twarz;

– używającej przedmiotów wytwarzających niewspółmierny do okoliczności hałas, w tym trąbek lub gwizdków,  z uwagi na możliwość zagłuszenia podawanych komunikatów lub zagrożenia dla zdrowia innych uczestników meczu;

-wchodzącej na obszary nieprzeznaczone dla uczestników imprezy, tj. płytę boiska, pomieszczenia służbowe, płoty, maszty, itp.;

– rzucającej jakimikolwiek przedmiotami na płytę boiska lub w innych uczestników imprezy;

– rozniecającej lub podsycającej ogień, odpalającej petardy, fajerwerki, świece dymne oraz inne środki pirotechniczne;

– głoszącej lub wywieszającej hasła, symbole, o treści politycznej,  religijnej,  ksenofobicznej, wulgarne, obraźliwe, rasistowskie, itp.;

– załatwiającej potrzeby fizjologiczne poza toaletami;

– zaśmiecającej teren Stadionu, niszczącej jego urządzenia poprzez malowanie, oklejanie, uszkadzanie.

 – członkowie służb  Organizatora  są upoważnieni do wezwania osoby celem poddania się kontroli – w tym z wykorzystaniem środków technicznych – czy dane osoby stwarzają zagrożenie  dla  Bezpieczeństwa i porządku publicznego,  a w szczególności, czy są pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających bądź w posiadaniu broni lub innych niedozwolonych przedmiotów.

– osoby niestosujące się do wytycznych Organizatora (lub upoważnionej osoby wyznaczonej przez Organizatora) i stwarzające zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, bądź objęte zakazem wstępu na  dany mecz piłki nożnej  nie zostaną wpuszczone na Stadion.

– Organizator może wprowadzić dalsze wyjątkowe środki kontroli w celu zapobieżenia zagrożenia życia, zdrowia lub mienia bądź zmniejszenia lub wyeliminowania takiego zagrożenia.

Osoby nie przestrzegające postanowień powyższego „Regulaminu…” oraz naruszające normy zachowania w miejscach publicznych będą karane przez służby porządkowe zgodnie z ich uprawnieniami.


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments