Minister Gospodarki Janusz Piechociński wspiera działania powiatu przasnyskiego dotyczące rozwoju Przasnyskiej Strefy Gospodarczej, kolejne dwa miliony na rozwój Strefy

27 lutego w Ministerstwie Gospodarki starosta przasnyski Zenon Szczepankowski podpisał z upoważnioną przez ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego minister Iloną Antoniszyn – Klik umowę na kolejne środki finansowe skierowane na rozwój Przasnyskiej Strefy Gospodarczej.

Tym samym prawie dwa miliony złotych wpłyną do Starostwa Powiatowego w Przasnyszu z przeznaczeniem na dalsze prace projektowo – budowlane związane z uzbrojeniem i dalszym rozwojem Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie k. Przasnysza i w Chorzelach. Projekt będzie realizowany w ramach działania 6.2.2 programu sektorowego Innowacyjna Gospodarka, dla którego instytucją zarządzającą jest Ministerstwo Gospodarki.
Ma zabezpieczone 85% środków z funduszy unijnych. 15% udziału własnego zapewnia Starostwo Powiatowe w Przasnyszu. Umowa potwierdza wsparcie władz centralnych  dla konsekwentnej realizacji przez władze powiatu przasnyskiego polityki wpierania przedsiębiorczości i tworzenia kompleksowych warunków do inwestowania na terenie naszego powiatu, a co za tym idzie tworzenia nowych miejsc pracy.


Sławomir Czaplicki

Kierownik Referatu

Rozwoju Gospodarczego, Promocji

i Rynku Pracy

Rzecznik Prasowy


 

Skomentuj artykuł

avatar