Milion złotych dla Miasta Przasnysz od powiatu przasnyskiego!

To efekt wzorowej wręcz współpracy między Miastem Przasnysz, a Powiatem Przasnyskim. W dniu 21 grudnia 2018 r. Burmistrz Miasta Przasnysz Łukasz Chrostowski oraz Starosta Powiatu Przasnyskiego Krzysztof Bieńkowski wraz z Członkiem Zarządu Pawłem Mostowym podpisali wstępne porozumienie w sprawie zniesienia współwłasności hali sportowej przy ulicy Sadowej.

Porozumienie nakreśla zamierzenia samorządów co do ostatecznego rozstrzygnięcia w przedmiocie zniesienia współwłasności hali sportowej przy ul. Sadowej. Cała nieruchomość stanie się własnością Powiatu Przasnyskiego w zamian za spłatę udziału w wysokości jednego miliona złotych. Powiat chce by te pieniądze Miasto przeznaczyło na remont domu kultury.

– Miasto Przasnysz jest bardzo ważnym Partnerem dla Powiatu Przasnyskiego. Współpraca między samorządami stanowi podstawowy fundament samorządowej synergii. Należy pielęgnować współpracę, a nie spory, wówczas skorzystają mieszkańcy całego powiatu przasnyskiego, w tym miasta Przasnysz. Koszty utrzymania hali sportowej będzie ponosić sam Powiat, dzięki temu Miasto może przeznaczyć większe środki na utrzymanie domu kultury. – mówił Starosta Krzysztof Bieńkowski. Z kolei Burmistrz Miasta Przasnysz podkreślił bardzo ważną rolę samorządu powiatowego w realizacji zadań własnych gminy. – Podpisane porozumienie ma wymiar historyczny. Wspólnie wypracowano dotychczas nieosiągalny konsensus. Uważam to za sukces – mówił burmistrz Łukasz Chrostowski.

Ramy współpracy były omówione wcześniej przez samorządowców i zaakceptowane przez Zarząd Powiatu. W spotkaniu uczestniczył również członek Zarządu Powiatu Paweł Mostowy oraz radca prawny Urzędu Miasta Łukasz Machałowski.

Należy przypomnieć, że przed Sądem Rejonowym w Przasnyszu toczy się postępowanie nieprocesowe w przedmiocie zniesienia współwłasności hali sportowej przy ulicy Sadowej. Strony tego postępowania tj. Miasto Przasnysz i Powiat Przasnyski doszły do porozumienia w ten sposób, że nieruchomość zostanie przyznana na wyłączną własność Powiatu z obowiązkiem spłaty na rzecz Miasta w kwocie miliona złotych. Koszty postępowania mają zostać wzajemnie zniesione. Zawarte porozumienie, to prawdziwy sukces, który przeciął dotychczasowy ,,spór″ na linii Miasto Przasnysz i Powiat Przasnyski. Środki przekazane przez Powiat mają być przeznaczone  na remont Miejskiego Domu Kultury w Przasnyszu.


red.

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments