Mieszkańcy wybiorą najlepszą koncepcję zagospodarowania przasnyskiego Wembley!

Część radnych miejskich od początku kadencji zabiegała o rewitalizację boiska zwanego Wembley na osiedlu Orlika, ponieważ potencjał tego miejsca jest w dużej części niewykorzystany.  Największe z przasnyskich osiedli bez wątpienia zasługuje na miejsce do uprawiania sportu, rekreacji i wypoczynku z prawdziwego zdarzenia. Dziś wiemy, że zabezpieczono pieniądze na opracowanie koncepcji zmian, a tę najlepiej odpowiadającą potrzebom, wybiorą sami mieszkańcy.

 

Boisko zwane „Wembley”, znajdujące się sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 3 nie jest w pełni wykorzystane. Jeszcze za czasów urzędowania burmistrza Waldemara Trochimiuka powstał tam plac zabaw dla najmłodszych, przeniesiono skate park, a następnie postawiono strefę aktywności. Jednak efektywnie wykorzystywana jest jedynie niewielka część placu. Zagospodarowanie tego miejsca nie odpowiada w pełni, ani potrzebom mieszkańców, ani możliwościom, które stwarza obszerny teren.

Od początku kadencji na konieczność modernizacji Wembley wskazywali radni Sławomir Czaplicki i Piotr Kołakowski. Później głos ten wsparli: Piotr Jeronim, Edyta Olak i Paweł Łada. W ostatnim czasie do grupy przyłączyli się Arkadiusz Chmielik i Wojciech Długokęcki. Tak duża siła powoduje, że coraz wyraźniej rysuje się szansa, że mieszkańcy osiedla Orlika będą mieli miejsce, które zapewni im możliwość odpoczynku i integracji cieniu zieleni, zaś dzieci i młodzież zyskają miejsce bezpiecznej zabawy i uprawiania sportu.

Naciski radnych sprawiły, że w cierpiącym na niedostatek budżecie miasta wygospodarowano sumę, która pozwoli na opracowanie co najmniej trzech wariantów zagospodarowania terenu wraz z wizualizacjami. Koncepcję najlepiej odpowiadającą potrzebom, wybiorą sami mieszkańcy podczas konsultacji społecznych.

– Rzeczywiście w budżecie Miasta została zabezpieczona kwota 30 tys. zł na opracowanie kompleksowej koncepcji zagospodarowania terenu „Wembley”. Jest to odpowiedź na działania grupy radnych miejskich z os. Orlika — potwierdził Łukasz Chrostowski, dodając, że koncepcje poznamy do końca 2020 roku.

Radni wspólnie z burmistrzem Łukaszem Chrostowskim uzgodnili, że koncepcja będzie zawierała co najmniej trzy wizualizacje do wyboru. Zostaną one poddane pod ocenę mieszkańców podczas szerokich konsultacji. Oczywiście należy pamiętać, że wybór koncepcji to nie to samo, co realizacja inwestycji, która może pochłonąć ponad milion złotych. W tym przypadku konieczne będzie pozyskanie funduszy z zewnętrznych źródeł, co odciągnie przebudowę w czasie. Najwcześniejszy realny termin modernizacji Wembley to rok 2022 rok.

– Zwycięski wariant zostanie opracowany w dokument. Wtedy władze Miasta będą mogły szukać dofinansowania ze środków zewnętrznych na realizację tej inwestycji, która z pewnością przekroczy kwotę miliona złotych. Jeśli uda się pozyskać takie środki – Miasto przystąpi do jej realizacji – zapewnił burmistrz Łukasz Chrostowski.

 

M. Jabłońska


 

guest
2 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
kowal
kowal
6 miesięcy temu

Co z funduszami norweskimi? jak wygląda sytuacja na dzień dzisiejszy?