Miejski Żłobek w Przasnyszu poszukuje pracowników.

Dyrektor Żłobka Miejskiego w Przasnyszu informuje o naborze pracowników na stanowiska pomocnicze i obsługi do Żłobka Miejskiego w Przasnyszu przy ul. Lipowa 8 zgodnie z poniższym zarządzeniem.

ZARZĄDZENIE NR 12/2018

Dyrektora Żłobka Miejskiego w Przasnyszu

z dnia 4 grudnia 2018r.

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowiska pomocnicze i obsługi w Żłobku Miejskim w Przasnyszu przy ul. Lipowa 8

Na podstawie art.7 pkt. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. poz. 1260 z późn. zm.) podmiot wykonujący zarządza, co następuje:

§ 1.

Ogłasza się nabór na wolne stanowiska pomocnicze i obsługi w poniższym zakresie:

  1. Opiekun dziecięcy (3 etaty)
  1. Sprzątaczka/pomoc kuchenna (1 etat)
  1. Sprzątacz/sprzątaczka (3/4 etatu)

§ 2.

W załącznikach znajdują się wymagania dotyczące poszczególnych stanowisk w Żłobku Miejskim w Przasnyszu.

§ 3.

Wymagane dokumenty należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko……………(wpisać właściwe) w Żłobku Miejskim w Przasnyszu” w formie pisemnej w Żłobku Miejskim w Przasnyszu ul. Świerczewo 8 lub przesłać na adres Żłobek Miejski w Przasnyszu, 06-300 Przasnysz ul. Świerczewo 8 do dnia 19.12.2018r. do godziny15.00. Kandydaci proszeni są o podanie kontaktu telefonicznego.

§ 4.

Nie przewiduje się przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną.

§ 5.

Z wybranymi kandydatami zostanie przeprowadzona rozmowa rekrutacyjna. O miejscu i terminie rozmowy rekrutacyjnej osoby te zostaną poinformowane telefonicznie.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Żłobka Miejskiego w Przasnyszu

/-/ Magdalena Gerwatowska

Nabór na opiekuna dziecięcego (.pdf)

Nabór na pomoc kuchenną (.pdf)

Nabór na sprzątaczkę (.pdf)


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments