Miejska Biblioteka Publiczna w Przasnyszu: Warsztaty tworzenia projektów

2 – osobowy zespół naszej biblioteki w dniach 12-13.11.13 r. uczestniczył w „Warsztatach tworzenia projektów” zrealizowanym przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych w ramach Programu „RozPRACUJ to z Biblioteką, które odbyło się w siedzibie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w Warszawie. Szkolenie poprowadził Pan Sławomir Cabajewski – manager projektu Praca.

Program szkolenia obejmował wiele aspektów pracy nad projektem poczynając od myślenia projektowego poprzez diagnozę potrzeb i problemów, określenia celów, technik kreatywnego projektowania rozwiązań, a także zawierał prezentację portalu Zielona Linia/Centrum Informacyjno –Konsultacyjne Służb Zatrudnienia/. Misją portalu jest tworzenie nowych jakości w relacjach z bezrobotnymi i poszukującymi pracy .

Efektem szkolenia będzie nasz własny projekt na działania skierowane do młodzieży wchodzącej na rynek pracy, który zrealizujemy w I połowie 2014 r.


Miejska Biblioteka Publiczna w Przasnyszuguest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments