Miejska Biblioteka Publiczna w Przasnyszu: Podsumowanie projektu

12.06.2014 do sali konferencyjnej Urzędu Miasta zaprosiliśmy uczestników projektu „Gotowi do startu… Meta: Praca” oraz przedstawicieli wszystkich instytucji partnerskich zaangażowanych w projekt.

Na spotkanie przybyli także uczestnicy kursu komputerowego dla osób 50+ zorganizowanego w ramach zadania. Miejska Biblioteka Publiczna w Przasnyszu realizowała projekt od stycznia do czerwca 2014 r. w ramach Programu „Rozpracuj to z biblioteką” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności , który jest wspierany przez sieć Fundacji Społeczeństwa Otwartego (Open Society Foundations) przy współudziale Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Głównym celem naszego zadania było zwiększenie wiedzy grupy uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych na temat świadomego wyboru ścieżki zawodowej. Podczas spotkania podsumowaliśmy nasze projektowe działania:

– spotkania z lokalnymi pracodawcami na temat działalności przedsiębiorstw, urzędów, spółdzielni socjalnej – przedstawienie oczekiwań pracodawców wobec kandydatów do pracy
zajęcia z doradcą zawodowym i kierownikiem szkolenia praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych na temat lokalnego i krajowego rynku pracy i rynku edukacji – zapoznanie uczestników z sytuacją na lokalnym/regionalnym rynku pracy i edukacji, wybrane elementy prawa pracy
– warsztaty z doradcą zawodowym
– poznanie zasad skutecznej autoprezentacji zawodowej, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, przygotowanie aplikacji zawodowych (CV, list motywacyjny)
– 20-godzinny kurs komputerowym dla 4 osób 50+
„Cyfrowa sztafeta pokoleń” przeprowadzony przez 4 wolontariuszy z grupy objętej projektem – uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych.

Był też czas na podziękowania wszystkim osobom i instytucjom, które wspierały nas w realizacji powyższych działań:

Urząd Miasta Przasnysz
– Pan Waldemar Trochimiuk – Burmistrz Miasta Przasnysz
– Pan Jarosław Szmulski – Sekretarz Miasta Przasnysz

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu
– Pani Joanna Cieślik – dyrektor
– Pani Anna Juklaniuk – konsultant ds. wolontariatu
– Pani Wioletta Dudek – pracownik socjalny

Młodzieżowe Centrum Kariery
– Pani Beata Zielińska – doradca zawodowy

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Przasnyszu:
– Pan Andrzej Brocki – dyrektor
– Pani Krystyna Soliwodzka – kierownik szkolenia praktycznego
– Pan Michał Mocek – bibliotekarz, wychowawca internatu
– Pani Agnieszka Dawidziuk – wychowawca internatu

Dziękujemy też przasnyskim przedsiębiorcom i pracownikom firm za pomoc w realizacji zajęć:
– Pani Dorota Krynicka – Zajazd Staropolski
– Pani Iwona Jakubiak – specjalista ds. personalnych i szkoleń w Firmie KROSS SA
– Pan Andrzej Dołęga – dyrektor administracyjny Firma KROSS SA

Szczególne podziękowania kierujemy do 4 wolontariuszy, którzy przekazali swoją praktyczną wiedzę w zakresie technik komputerowych uczestnikom kursu „Cyfrowa sztafeta pokoleń” realizowanego w ramach projektu:

Maria Sękowska
Monika Więckowska
Natalia Dawidziuk
Piotr Żebrowski.

Doświadczenia zdobyte podczas realizacji projektu będziemy z pewnością wykorzystywać w dalszych naszych działaniach.

Zespół projektowy MBP:
Małgorzata Sobiesiak – dyrektor
Iwona Robakowska – pracownik czytelni
Wojciech Piotrak – informatyk
Piotr Dąbrowski – pracownik wypożyczalni


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments