Międzynarodowa kampania „BIAŁA WSTĄŻKA”

Mazowiecka Policja włączyła się w międzynarodową kampanię prowadzoną pn. „BIAŁA WSTĄŻKA”. Kampania ta została stworzona przez mężczyzn i jest głównie do nich adresowana. Biała wstążka symbolizuje zobowiązanie do przerwania milczenia w kwestiach przemocy wobec kobiet i powstrzymania się od wszelkich form jej stosowania.

Biała wstążka symbolizuje zobowiązanie do przerwania milczenia w kwestiach przemocy wobec kobiet i powstrzymania się od wszelkich form jej stosowania. W tym okresie organizatorzy kampanii zachęcają mężczyzn aby zechcieli przyjąć i nosić białą wstążkę manifestując w ten sposób sprzeciw wobec przemocy. Zwracają się też z prośbą do wszystkich znaczących osób, aby zechciały swoim autorytetem wesprzeć tę akcję.

Umieść w widocznym miejscu białą wstążkę przypiętą do ubrania.

Promuj ideę i hasło:
„Mężczyzna chroni i wspiera. Nie krzywdzi.”

Co robić aby powstrzymać przemoc?

Porady dla prawdziwego mężczyzny

1. Rozmawiaj z mężczyznami na temat przemocy wobec kobiet. Porusz ten temat w pracy,
w kręgu znajomych, w rodzinie, w kościele. Bądź wzorem nie tylko dla swoich dzieci, ale również dla tych, którym brakuje w życiu pozytywnego męskiego wzorca. Daj przykład innym mężczyznom, powiedz im, że nie akceptujesz żadnej formy przemocy wobec kobiet. Twój głos może mieć duży wpływ na zmianę norm społecznych i stereotypów dotyczących przemocy wobec kobiet oraz roli kobiety i mężczyzny w rodzinie i życiu społecznym.

2. Zareaguj, gdy inny mężczyzna poniża kobietę, lub stosuje wobec niej przemoc. Nie czekaj na innych – Ty też możesz pomóc. Nie zawsze łatwo jest interweniować, ale być może tak wielu mężczyzn znęca się nad kobietami ponieważ my – świadkowie – nie reagujemy.

3. Nie śmiej się z seksistowskich dowcipów, które są obraźliwe i poniżające. Przeciwstawianie się, szczególnie w męskim gronie, tego typu uwagom może nie być łatwe, ale jest duża szansa, że znajdziesz sojuszników lub chociaż wzbudzisz refleksję.

4. Zaoferuj pomoc krzywdzonej kobiecie. Zachęć ją, by skontaktowała się z instytucjami
i/lub organizacjami, które mogą jej pomóc. Czasami samo zaoferowanie pomocy i jasne zakomunikowanie sprawcy, że to co robi jest społecznie nieakceptowane a poza tym jest przestępstwem, może okazać się pomocne. Izolacja ofiary i poczucie bezkarności u sprawcy podsycają przemoc.

5. Nigdy nie usprawiedliwiaj sprawcy przemocy. Pamiętaj, że nikt nie ma prawa traktować drugiej osoby w taki sposób.

6. Wspieraj organizacje pomagające krzywdzonym kobietom. Wiele z nich boryka się z brakiem funduszy na swą działalność.

7. Nie toleruj przemocy w swoim otoczeniu.


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments