Miasto wprowadza zarządzenie w sprawie form udzielania pomocy dla mieszkańców Przasnysza

ZARZĄDZENIE Nr 21/2020

BURMISTRZA PRZASNYSZA

z dnia 12 marca 2020 r.

w sprawie szczególnych form udzielania pomocy dla mieszkańców Przasnysza.

Na podstawie art. 21b  ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,  innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 7 marca 2020 r. poz. 374)  zarządzam, co następuje:

§1

Na potrzeby zapewnienia ochrony lokalnej społeczności w sytuacji kryzysowej lub możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej określa się szczególne formy udzielania pomocy mieszkańcom Miasta Przasnysz.

§2

  1. Wykaz szczególnych form udzielania pomocy dla mieszkańców Miasta Przasnysz.

1) Zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup środków czystości dla osób i rodzin spełniających następujące kryteria dochodowe:

– dla osoby samotnie gospodarującej, której dochód na osobę nie przekracza 701 zł. netto;

– dla osoby w rodzinie, której dochód nie przekracza kwoty 528 zł. netto na osobę w rodzinie.

2)  Pomoc niepieniężna:

– udzielenie schronienia;

– zapewnienie posiłku lub żywności;

– pomoc rzeczowa w postaci odzieży i artykułów gospodarstwa domowego;

– usługi opiekuńcze i specjalistyczne.

pod warunkiem, że osoba lub rodzina nie jest objęta kwarantanną.

 

  1. Uwzględnienie w wykazie, o którym mowa w ust.1, następuje na wniosek osoby wymagającej wsparcia lub jego opiekuna prawnego.

§3

Do kontaktów dotyczących szczególnych form udzielania pomocy dla mieszkańców Miasta Przasnysz jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu.

§4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Przasnysz.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 

Źródło UM Przasnysz
guest
2 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Stasiek
Stasiek
10 miesięcy temu

Dla „baraków” jak zwykle

Marek (prawdziwy)
Marek (prawdziwy)
10 miesięcy temu
odpowiada  Stasiek

Jutro od rana będzie kolejka składających wnioski.
Czas najwyższy skończyć z tym rozdawnictwem.
Dla uczciwie pracujących to nigdy nic nie ma.