Miasto wprowadza zarządzenie w sprawie form udzielania pomocy dla mieszkańców Przasnysza

ZARZĄDZENIE Nr 21/2020

BURMISTRZA PRZASNYSZA

z dnia 12 marca 2020 r.

w sprawie szczególnych form udzielania pomocy dla mieszkańców Przasnysza.

Na podstawie art. 21b  ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,  innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 7 marca 2020 r. poz. 374)  zarządzam, co następuje:

§1

Na potrzeby zapewnienia ochrony lokalnej społeczności w sytuacji kryzysowej lub możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej określa się szczególne formy udzielania pomocy mieszkańcom Miasta Przasnysz.

§2

  1. Wykaz szczególnych form udzielania pomocy dla mieszkańców Miasta Przasnysz.

1) Zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup środków czystości dla osób i rodzin spełniających następujące kryteria dochodowe:

– dla osoby samotnie gospodarującej, której dochód na osobę nie przekracza 701 zł. netto;

– dla osoby w rodzinie, której dochód nie przekracza kwoty 528 zł. netto na osobę w rodzinie.

2)  Pomoc niepieniężna:

– udzielenie schronienia;

– zapewnienie posiłku lub żywności;

– pomoc rzeczowa w postaci odzieży i artykułów gospodarstwa domowego;

– usługi opiekuńcze i specjalistyczne.

pod warunkiem, że osoba lub rodzina nie jest objęta kwarantanną.

 

  1. Uwzględnienie w wykazie, o którym mowa w ust.1, następuje na wniosek osoby wymagającej wsparcia lub jego opiekuna prawnego.

§3

Do kontaktów dotyczących szczególnych form udzielania pomocy dla mieszkańców Miasta Przasnysz jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu.

§4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Przasnysz.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 

Źródło UM Przasnysz
guest
2 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Stasiek
Stasiek
7 miesięcy temu

Dla „baraków” jak zwykle

Marek (prawdziwy)
Marek (prawdziwy)
odpowiada  Stasiek
7 miesięcy temu

Jutro od rana będzie kolejka składających wnioski.
Czas najwyższy skończyć z tym rozdawnictwem.
Dla uczciwie pracujących to nigdy nic nie ma.