Miasto Przasnysz zacieśni współpracę z Lokalną Grupą Działania „LGD” Północnego Mazowsza.

W dniu 17 grudnia 2018 r. Burmistrz Miasta Przasnysz spotkał się z Prezesem Lokalnej Grupy Działania „LGD” Północnego Mazowsza  Panią Anną Kienik.

Burmistrz zapoznał się z funkcjonowaniem LGD oraz możliwością pozyskiwania środków. – Lokalna Grupa Działania daje możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych na takie inicjatywy jak rozbudowa dróg, oświetlenia, budowy małej infrastruktury czy szkoleń. Środki przeznaczone są także dla przedsiębiorców z terenu Przasnysza.

– Miasto Przasnysz w 2019 r. zamierza aplikować w przygotowywanych aktualnie programach – mówi burmistrz Łukasz Chrostowski.

Lokalna Grupa Działania (LGD) „Północne Mazowsze” działa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 i wdraża Lokalną Strategię Rozwoju (LSR) na podstawie zawartej umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego. LSR jest podstawowym instrumentem realizacji rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – tzw. podejścia LEADER. Obszar LGD obejmuje 17 gmin z terenu czterech powiatów: przasnyskiego (5 gmin, w tym gmina miejska Przasnysz), ciechanowskiego (7 gmin), mławskiego (4 gminy), makowskiego (1 gmina).


 

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments