Miasto Przasnysz: Oficjalne otwarcie zmodernizowanych dróg

W dniu 12 października na ulicy Szkolnej nastąpiło otwarcie zmodernizowanych w ostatnim czasie miejskich ulic. W ramach uroczystości dokonano poświęcenia drogi i symbolicznego przecięcia wstęgi.

Ulice: Szkolną, Makowską i Ciechanowską wyremontowano w ramach projektu „Poprawa spójności i standardu układu drogowego Przasnysza poprzez rozbudowę ul. Szkolnej oraz przebudowę ulic Makowskiej i Ciechanowskiej”, na który miasto pozyskało 50% dofinansowania z „Programu rozwoju Gminnej i Powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

W ramach inwestycji na całej długości rozbudowano ul. Szkolną, przebudowano ulicę Makowską na odcinku między rondami i Ciechanowską od rynku miejskiego do klasztoru. Ulice zyskały nowe nawierzchnie z betonu asfaltowego, sieć kanalizacji deszczowej, chodniki, zjazdy oraz zatoki postojowe. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 1 045 000,00 zł, pozyskane przez Miasto dofinansowanie stanowiło kwotę 522 400,00 zł a 269 000,00 zł pozyskaliśmy ze środków partnera.

„O remont ulicy Szkolnej szczególnie zabiegało troje Radnych Miejskich: Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Jeronim, Radni: Elżbieta Lompert oraz Arkadiusz Chmielik, którzy pochodzą z tego rejonu i sugerowali, żeby tę ulicę zrobić” – mówił podczas otwarcia drogi Burmistrz Przasnysza, Waldemar Trochimiuk.

„Projekt był bardzo dobrze oceniony, ponieważ zajął 5. miejsce na liście rankingowej, jeśli chodzi o projekty gminne uzyskując dużo punktów. Dzięki temu będzie zagwarantowana poprawa bezpieczeństwa przy szkole” – wyraził słowa uznania Wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz.

W uroczystości poprowadzonej przez Burmistrza Przasnysza Waldemara Trochimiuka wzięli udział: Wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz, Kierownik Delegatury Ciechanowskiej Krzysztof Bieńkowski, Kierownik Delegatury Ostrołęckiej Marcin Grabowski, Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Jeronim i Radni Rady Miejskiej w Przasnyszu, Wójt Gminy Jednorożec Krzysztof Stancel, Wójt Gminy Krasne Michał Szczepański, Proboszcz Parafii św. Wojciecha ks. prał. dr Andrzej Maciejewski, przedstawiciele wykonawcy robót firmy Gutbruk, Komendant Powiatowy Policji Tomasz Łysiak, Przewodnicząca Rady Seniorów Halina Fabrykiewicz, Dyrektor Publicznego Gimnazjum Grzegorz Grabowski wraz z uczniami.

Miasto od lat skutecznie pozyskuje środki zewnętrzne na budowę i remonty ulic miejskich.

Z dotacją od Wojewody Mazowieckiego za łączną kwotę ponad 6 mln złotych wybudowano i wyremontowano ulice: Orlika, Pukiańca, Tęczową, Warszawską, 3 Maja, Św. Wojciecha, Joselewicza, Sienną, Okopową, Wiejską, Starzyńskiego, Różaną oraz most w ulicy Przemysłowej.

UM Przasnysz


 

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments