Miasto i Gmina Chorzele z własnym Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

5 grudnia władze Gminy Chorzele podpisały umowę na budowę własnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Do PSZOK-u mieszkańcy będą mogli nieodpłatnie oddać wszystko to, czego nie mogą wyrzucić do zwykłych pojemników, np. odpady niebezpieczne czy gabarytowe. Powstanie on w Chorzelach w sąsiedztwie modernizowanej oczyszczalni ścieków za ponad 2 miliony 800 tysięcy złotych. Na zadanie pozyskano środki unijne w wysokości ponad 400 tys. zł. Termin realizacji inwestycji to 31 lipiec 2020 roku.

PSZOK przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego i ułatwi mieszkańcom Miasta i Gminy nieodpłatne pozbywanie się nietypowych odpadów, takich jak stare meble, sprzęt AGD, odpady remontowe czy farby, stare opony, szkło, odpady wielkogabarytowe.

Zadaniem punktu będzie zbieranie w sposób selektywny określonych rodzajów odpadów pochodzących z nieruchomości zamieszkałych, które będą przekazywane dalej do miejsca, gdzie we właściwy sposób zostaną zagospodarowane lub unieszkodliwione. Przykładowe odpady to: papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, szkło, odpady biodegradowalne, w tym zielone, popiół, odpady higieniczne, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony, i inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe.

Głównym celem projektu jest uporządkowanie i poprawa efektywności gospodarki odpadami komunalnymi na obszarze gminy Chorzele poprzez zwiększenie poziomów recyklingu i odzysku odpadów zbieranych selektywnie oraz zmniejszenie masy odpadów zmieszanych kierowanych do składowania. Obecność PSZOK-u  przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego.

PSZOK będzie składał się z następujących obiektów: kontenerowy budynek administracyjno-socjalny, wiata magazynowa, plac manewrowy, waga samochodowa o nośności do 15 ton, ogrodzenie terenu wraz z bramą wjazdową, zieleń izolacyjna, sieć wodociągowa oraz kanalizacyjna i deszczowa wraz z pompownią, separator zintegrowany z osadnikiem i zbiornikiem bezodpływowym, linia kablowa NN zalicznikową zasilania obiektów.

Roboty ziemno-montażowe związane z budową PSZOK obejmują: roboty ziemne, makroniwelacja w granicach ogrodzenia, drogę dojazdową dł. ok. 150 m i szer. 4,0 m z kostki betonowej, nawierzchnię z kostki betonowej,  ogrodzenie dł. 165 m i wys. 1,8 m z siatki ocynkowanej na cokole, przesuwną bramę wjazdową szer. 5,0 m, kontener socjalno-techniczny, kontenery na odpady, sprzęt komputerowy, wiatę stalowa o wym. 12,0×6,0 m i wys. ok. 5,0 m, pokrytą blachą trapezową, roboty elektryczne, wodociąg, kanalizację sanitarną.

Planowane przedsięwzięcie przyczyni się do zmniejszenia ilości składowanych odpadów i ograniczenia ich negatywnego wpływu na środowisko, a także zwiększenia ilości odpadów komunalnych, poddawanych procesom: ponownego użycia, recyklingu i odzysku innymi metodami, redukując w ten sposób ilość odpadów składowanych.


Źródło UM Chorzele
guest
8 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Zenon Martyniuk
Zenon Martyniuk
1 rok temu

I można?Ja sie pytam co ta świta robi w urzędzie miasta w Przasnyszu?

mieszkanka
mieszkanka
1 rok temu

No proszę , nawet pozyskano środki unijne na ten cel i można, można ,A u nas zatrudniono pracownika , utworzono wydział i pozyskano , ale jak dał Marszałek województwa 🙂 SZKODA SŁÓW (: Obecnie jesteśmy na etapie dni mikołajowych.

Anna
Anna
1 rok temu
odpowiada  mieszkanka

Tylko, że w Przasnyszu juz jest PSZOK 😉

mieszkanka
mieszkanka
1 rok temu
odpowiada  Anna

W którym miejscu ?

Anna
Anna
1 rok temu
odpowiada  mieszkanka

PSZOK Przasnysz – ul. Leszno 47

Zenon Martyniuk
Zenon Martyniuk
1 rok temu
odpowiada  Anna

I co z tego że jest.Chciałem oddać gruz z remontu za który musiałem zapłacić bo przekroczyłem dwa metry sześcienne.Każdy kolejny metr to 300 zł. Następnym razem to zapakuje i wywiozę do lasu bo mało tego że opłacam co miesiąc śmieci to jeszcze mnie doją bo chcę byc eko. Ogólnie je*ać eko.

Skaza
Skaza
1 rok temu
odpowiada  Zenon Martyniuk

A ja następnym razem jak zobaczę gruz w lesie to od razu zgłoszę i pierwszym podejrzanym będzie Pan. Śmiecisz to płać. To od Pana zależy czy będzie mniej śmieci w Pana otoczeniu.

Zenon Martyniuk
Zenon Martyniuk
1 rok temu
odpowiada  Skaza

Wiesz co to sarkazm ciemny ignorancie?