MEN: Zdalne lekcje mogą być skrócone do 30 minut.

Od 8 września lekcje w szkołach, gdzie prowadzone jest zdalne nauczanie mogą zostać skrócone do 30 minut. Dodatkowo, indywidualne nauczanie może odbywać się bez bezpośredniego kontaktu nauczyciela z uczniem.

 

Według Ministerstwa Edukacji Narodowej należy pamiętać, że podstawowy wymiar czasu trwania godziny lekcyjnej to 45 minut. Od 8 września jest możliwość ich skrócenia do 30 minut.  Ma to pomóc w dostosowaniu czasu trwania zajęć edukacyjnych do prowadzenia ich za pomocą różnych metod i technik kształcenia oraz indywidualnych potrzeb danej placówki edukacyjnej.

W związku z pandemią koronawirusa indywidualny tok nauczania może zostać prowadzony bez tak zwanego bezpośredniego kontaktu ucznia z nauczycielem. Długość takich zajęć może trwać od 30 do 60 minut. W tym celu Dariusz Piontkowski, minister edukacji podpisał dwa rozporządzenia. Jedno z nich zmieniające rozporządzenie w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, zaś drugie zmieniające rozporządzenie w sprawie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży.

– Konieczność nowelizacji rozporządzeń wynika z potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom objętym indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz dzieciom i młodzieży objętych indywidualnym nauczaniem w czasie pandemii. W roku szkolnym 2020/2021 zajęcia te nie muszą odbywać się w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem lub nauczycielami. Z wnioskiem w tej sprawie muszą zgłosić się do dyrektora przedszkola/szkoły rodzice dziecka lub ucznia albo pełnoletni uczeń – poinformowało ministerstwo.

W rozporządzeniu wskazano na to, że zdalny tryb indywidualnego nauczania może zostać rozpoczęty na wniosek rodzica, jego opiekuna prawnego, pełnoletniego ucznia lub dyrektora placówki oświatowej do której on uczęszcza.

 

w.b.


 

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments