Medale za Ofiarność i Odwagę

W dniu 21 lutego 2013 roku medalami za ofiarność i odwagę zostali odznaczeni Małgorzata i Artur Wencław.

Odznaczenie medalami odbyło się podczas nadzwyczajnej XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Przasnyszu, która po raz pierwszy odbyła się w zrewitalizowanym Ratuszu. Sesję otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Jeronim, który po przedstawieniu porządku obrad odczytał postanowienie o nadaniu odznaczeń. Podniosły charakter uroczystości podkreśliło wspólne odśpiewanie hymnu państwowego, po którym w imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej małżonkom Małgorzacie i Arturowi Wencław odznaczenie wręczył Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski.

 W swoim wystąpieniu Wojewoda pogratulował odznaczonym i wyraził podziw dla ich bohaterstwa. Małżonkowie nie zawahali się aby ratować tonącego mężczyznę ryzykując własne życie. Wojewoda podkreślił też jak ważna jest umiejętność udzielania pierwszej pomocy, która często decyduje o ludzkim życiu będącym bezcennym darem.

Szczególne podziękowania małżonkom złożył Jan Kaczyński, który dzięki nim zyskał nowe życie.

Burmistrz Przasnysza gratulując małżonkom nawiązał do pracy Małgorzaty Wencław, która codziennie na oddziale położniczym wita życie, a ratując tonącego przywitała jego życie.

Medal został przyznany Postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2012 r. o nadaniu odznaczeń za zasługi w ratowaniu życia ludzkiego i mienia. Jest on przyznawany za zasługi dla Rzeczpospolitej lub jej mieszkańców osobom, które z narażeniem życia lub zdrowia ratowały ludzi lub mienie.

Wyróżnienie zostało przyznane za bohaterstwo w ratowaniu Jana Kaczyńskiego. W sierpniu 2011 roku nad jeziorem Narty Artur Wencław wyciągnął z wody tonącego mężczyznę, a później wspólnie z żoną Małgorzatą przeprowadzili sprawną akcję ratunkową przywracającą puls i oddech. Nieprzytomny Jan Kaczyński został przetransportowany do szpitala gdzie po dwóch dniach odzyskał przytomność. Dziś Jan Kaczyński cieszy się pełnym zdrowiem i zyskał nowych przyjaciół.

W uroczystej sesji Rady Miejskiej wzięli udział: Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski, odznaczeni Małgorzata i Artur Wencław wraz z najbliższą rodziną, Jan Kaczyński, Radni Rady Miejskiej i Przewodniczący Zarządów Osiedli, Burmistrz Przasnysza Waldemar Trochimiuk wraz z Zastępcą Wiesławą Helwak, Skarbnikiem Zofią Zatońską, Sekretarzem Jarosławem Szmulskim i pracownikami Urzędu Miasta, dyrektorzy miejskich jednostek organizacyjnych, przedstawiciele służb mundurowych, młodzież szkolna i mieszkańcy Przasnysza.

Po uroczystej sesji Wojewoda, Radni i wszyscy zebrani mogli zwiedzić wystawę „Obraz Powstania Styczniowego w prasie europejskiej”. Na pierwszej wystawie, zorganizowanej na piętrze odremontowanego Ratusza, zgromadzono ponad 500 eksponatów pochodzących z prywatnych zbiorów znanego regionalisty, wieloletniego Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej, dr. Waldemara Krzyżewskiego. Wśród prezentowanych eksponatów znalazły się m.in.: cenny zbiór broni, ryngrafy, plakiety, biżuteria patriotyczna, książki oraz zbiór rycin i czasopism z II poł. XIX.


UM PrzasnyszMożliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.