MDK Przasnysz: Konkurs Plastyczny

Miejski Dom Kultury

im. Stanisława Ostoi – Kotkowskiego

w Przasnyszu

zaprasza dzieci i młodzież do udziału w IX Miejsko-Powiatowym Konkursie Plastycznym

Przasnysz Ostoją Światła

krajobrazy naszego regionu

Konkurs ma na celu stworzenie warunków do rozwoju twórczości, poznania i doskonalenia różnych technik rysunkowych, malarskich oraz graficznych. Dajemy również możliwość zaprezentowania przez uczestników warsztatu plastycznego, jak również dorobku placówek oświaty i kultury w tej dziedzinie sztuki.

 

Tematem konkursu jest pejzaż, krajobraz, architektura zinterpretowane na inwencję własną. Pod uwagę będzie brane: umiejętność uchwycenia światła w pracy plastycznej, doskonałości techniki i innowacyjności spojrzenia na temat przez poszczególnych uczestników konkursu. Proponujemy wszystkim uczestnikom konkursu przedstawianie krajobrazów naszego regionu (granice powiatu). Mogą to być widoki, pejzaże, ulice, budynki, przedmioty. Słowem – proponujemy stworzyć plastyczną mapę Powiatu Przasnyskiego.

Poprzednia edycja tego typu konkursu miała miejsce dokładnie 5 lat temu. Konkurs cieszył się wtedy ogromną popularnością. Otrzymaliśmy ogromną ilość prac z całego powiatu. Wystawa pokonkursowa była zaś zwiedzana przez wiele wycieczek i osób prywatnych. Była zresztą prezentowana również poza Przasnyszem w kilku okolicznych miejscowościach. Mamy nadzieję, że tym razem będzie nie gorzej a może nawet lepiej – czego wszystkim uczestnikom konkursu, ich opiekunom i samym sobie życzymy!

 

1. Technika: malarstwo, rysunek, techniki mieszane

2. Format: maksymalnie A2 (420mm x 594mm)

3. Każdy uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną pracę.

4. Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:

– szkoły podstawowe: klasy IV-VI

– gimnazja

– szkoły średnie

 

5. W każdej kategorii wiekowej zostaną ufundowane nagrody i wyróżnienia.

 

6. Każda praca powinna być na odwrocie czytelnie opisana:

– imię i nazwisko autora

– klasa i wiek

– dokładny adres szkoły lub placówki kultury

– imię i nazwisko opiekuna

– prosimy o dopisanie informacji na temat uwiecznionego na pracy plastycznej miejsca (miejscowość lub rejon, ewentualnie ulica, lub obiekt)

 

7. Termin składania prac: 30 maja 2014 r.

Zabezpieczone prace należy przesyłać na adres:

Miejski Dom Kultury

ul. 3 Maja 16

06 – 300 Przasnysz

z dopiskiem: konkurs „Przasnysz Ostoją Światła”

Prosimy nie przesyłać prac w rulonach!

 

8. Rozstrzygnięcie konkursu oraz otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się 4 czerwca 2014r. w Miejskim Domu Kultury w Przasnyszu. Wszystkich uczestników konkursu wraz z opiekunami serdecznie zapraszamy.

 

9. Koszt przesyłki prac i przejazdu na rozstrzygnięcie konkursu pokrywają uczestnicy.

 

10. Nagrodzone prace pozostaną własnością organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich wykorzystywania.

 

11. Szczegółowych informacji o konkursie udziela instruktor plastyki MDK w Przasnyszu – Tomasz Jakubowski

tel./fax – 29 752 32 20

 

tel. – 668 432 106


 

 indeks


 

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments