Mazowsze: śmieci są odbierane w każdej gminie

We wszystkich gminach województwa mazowieckiego odpady są odbierane od mieszkańców na bieżąco. 87 proc. samorządów podpisało umowy na odbieranie i gospodarowanie odpadami. Kolejne zrobią to w lipcu lub czekają na rozstrzygnięcia Krajowej Izby Odwoławczej, są to m.in.: Warszawa, Radom, Otwock, Raszyn i Łomianki. Od 16 lipca Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie będzie sprawdzać wybrane gminy pod kątem realizowania postanowień ustawy.

Z 314 gmin umowy do tej pory podpisały 272, a 13 ma zrobić to do końca tygodnia, kolejne 13 do końca lipca. 15 gmin czeka na rozstrzygnięcie Krajowej Izby Odwoławczej, a jedna nie zorganizowała przetargu. Wszystkie gminy deklarują, że odpady są odbierane. Z pozostałych 42 samorządów – w okresie przejściowym – 12 zastosowało „wariant warszawski” (odbieranie śmieci na dotychczasowych zasadach, faktury reguluje gmina), 3 metodę „in house” (wykorzystanie zakładu budżetowego gminy), a 27 zleciło odbiór odpadów z wolnej ręki.

16 lipca rozpoczną się kontrole Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie. Mogą się ich spodziewać gmina Jednorożec, która jako jedyna na Mazowszu nie ogłosiła przetargu (metoda „in house”), a także 6 samorządów, które ustaliły najniższe stawki za odbieranie i gospodarowanie odpadami. Reszta przewidzianych do sprawdzenia gmin zostanie wytypowana tak, aby uzyskać przekrojowy obraz sytuacji w województwie.

Według ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od 1 lipca 2013 r. wszyscy będą objęci opłatą za wywóz śmieci, co powinno wpłynąć na zmniejszenie liczby dzikich wysypisk. Z inicjatywy wojewody ruszyły patrole policji ze strażami miejskimi (gminnymi) oraz leśnymi, a także strażą rybacką i Kampinoskiego Parku Narodowego. Będą one monitorować lasy oraz istniejące wysypiska – dzikie i legalne. Wojewoda występuje do samorządów oraz organizacji społecznych, aby we współpracy z Lasami Państwowymi w okresie jesiennym przeprowadzić szeroko zakrojoną akcję sprzątania miejsc zaśmieconych, szczególnie dzikich wysypisk.

W województwie mazowieckim wdrażanie postanowień ustawy monitoruje specjalny zespół, do którego zadań należy m.in. identyfikacja obszarów zagrożonych procederem wywożenia odpadów do lasów. W 2012 roku zebrano z terenów leśnych blisko 10 tys. m³ odpadów, co kosztowało niemal 2 mln złotych. W skład zespołu monitorującego wchodzą przedstawiciele m.in. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, stołecznej i wojewódzkiej komendy policji oraz Państwowej Straży Rybackiej.

Ponadto uruchomiona została bezpłatna całodobowa infolinia 987 (lub e-mail: kryzys@mazowieckie.pl), na którą mieszkańcy województwa mazowieckiego mogą zgłaszać przypadki zabierania kontenerów przez firmy zajmujące się wywozem śmieci. Zgłoszenia są na bieżąco sprawdzane, a sytuacja monitorowana.


Mazowiecki Urząd Wojewódzki


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments