Mazowsze: Bezpieczeństwo imprez masowych: konsultacje w urzędzie

Wymiana doświadczeń, rekomendacje dla władz centralnych oraz wypracowanie wspólnych standardów działania wobec przejawów chuligaństwa podczas rozgrywek piłki nożnej były głównymi celami spotkania wojewodów, przedstawicieli ministerstw oraz policji. Podczas narady w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim wnikliwie przeanalizowano również ostatnie przypadki zakłócenia porządku publicznego w Łomiankach i Gdyni.

Konieczność prowadzenia bardziej konsekwentnych działań, szerokiej współpracy z klubami, samorządami i Polskim Związkiem Piłki Nożnej oraz przestrzeganie i egzekwowanie przepisów zawartych w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych pozwoli na poprawę bezpieczeństwa na stadionach. Zdaniem uczestników spotkania, potrzebna jest większa koordynacja i systematyczność, począwszy od prewencji prowadzonej przez policję, poprzez egzekwowanie przestrzegania regulaminu imprez masowych przez kluby, aż po pracę sądów.

„Oprócz już dobrze funkcjonującej współpracy z policją, niezbędna jest pomoc środowiska piłkarskiego w tym w szczególności PZPN i Ekstraklasy SA a także UEFA. Na jesieni planujemy zorganizować również spotkanie wojewodów z komendantami wojewódzkimi z całej Polski w celu ujednolicania naszych działań” – podsumował Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki.

Według przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości należy korzystać z dostępnych narzędzi ponieważ obowiązujące przepisy prawne dają dobrą podstawę do zabezpieczania imprez masowych. Zapowiedziano także poruszenie wskazanych podczas spotkania problemów w trakcie szkoleń dla sędziów. W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych prowadzone będą prace nad stworzeniem ustandaryzowanych procedur współpracy wojewodów, policji i klubów dotyczących organizacji imprez masowych w tym meczów piłkarskich i zapewnienia ich bezpieczeństwa.

Wnioski dotyczące poprawy bezpieczeństwa przedstawiła również Komenda Główna Policji. Znalazły się wśród nich m.in.: wprowadzenie regulaminu organizacji wyjazdów kibiców, obecność przedstawicieli wojewodów na meczach podwyższonego ryzyka, pociąganie do odpowiedzialności za oprawy meczów niezgodne z prawem, stworzenie krajowego wykazu ekspertów ds. bezpieczeństwa, współpraca z klubami i stowarzyszeniami oraz wdrożenie jednolitego standardu zabezpieczenia meczów bez względu na klasę rozgrywkową.

W spotkaniu zorganizowanym w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim wzięli udział m.in.: wojewodowie lub przedstawiciele jedenastu urzędów wojewódzkich; Stanisław Huskowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji; Marcin Jabłoński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych; Jerzy Kozdroń, sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, nadinsp. Marek Działoszyński, Komendant Główny Policji oraz nadinsp. Dariusz Działo, Komendant Stołeczny Policji.


Mazowiecki Urząd Wojewódzki


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments