Mazowieckie gotowe na przyjęcie sześciolatków

Odpowiednie wyposażanie szkół i przygotowanie pedagogiczne nauczycieli, coraz mniej zatłoczone klasy – to główne wnioski raportu Kuratorium Oświaty w Warszawie. W latach 2009 – 2013 w ramach programu „Radosna Szkoła” szkołom na Mazowszu przyznano ponad 54 mln zł na modernizację placów zabaw i zakup pomocy dydaktycznych. Największy odsetek sześciolatków uczęszczających do szkoły – ponad 27% – odnotowano w regionie warszawskim. W nadchodzącym roku szkolnym decyzja o posłaniu sześciolatka do szkoły należy jeszcze do rodziców.

W całym województwie odsetek dzieci sześcioletnich w pierwszych klasach wzrósł z 1,3 proc. w roku szkolnym 2008/09 do 23 proc. w 2012/13. Największy odsetek dzieci sześcioletnich uczęszczających do szkół jest w stolicy i powiatach okołowarszawskich – ponad 27 proc. w minionym roku szkolnym. Na Mazowszu z możliwości wcześniejszego wysłania do szkoły mogą skorzystać rodzice ponad  55 tys. sześcioletnich dzieci, w regionie warszawskim – około 34 tys.  Chęć posłania sześciolatka do szkoły można zgłaszać nawet na początku września.

„Wcześniejsze rozpoczęcie edukacji to wykorzystanie najlepszego okresu w rozwoju dziecka. Obniżenie wieku obowiązku szkolnego połączone jest dostosowaniem programu klasy pierwszej do poziomu sześciolatków. Pozwala to na płynne przejście dzieci z przedszkola do szkoły” – mówi Karol Semik Mazowiecki Kurator Oświaty.

Poprawa infrastruktury szkolnej to ważny element przystosowania szkół do przyjęcia najmłodszych uczniów. W regionie warszawskim według przekazanych przez samorządy informacji wszystkie badane szkoły podstawowe mają sale dostosowane do potrzeb sześciolatków, składają się one z dwóch części: edukacyjnej i rekreacyjnej.

Zgodnie z deklaracjami organów prowadzących, 90% szkół ma też odpowiednie place zabaw,  i aż 84 proc. szkół wyodrębnioną dla 6-latków świetlicę (lub jej część), pomimo braku obowiązku w tym zakresie. W latach 2009-2013 mazowieckie szkoły otrzymały ok. 54 mln zł w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”1. W stolicy i okolicach 251 szkołom podstawowym przekazano ok. 20 mln zł na budowę lub modernizację placów zabaw, a 564 szkoły otrzymały łącznie ok. 5,5 mln zł na zakup pomocy dydaktycznych. „Z roku na rok infrastruktura szkolna poprawia się. Modernizacja placówek sprawia, że szkoła jest coraz bardziej przyjazna najmłodszym uczniom. Dobre wyposażanie zapewnia nie tylko jakość nauczania, ale też poczucie bezpieczeństwa dzieciom, co jest szczególnie istotne w przypadku sześciolatków” – powiedział Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki.

Wzrasta liczba szkół z oddziałami klas pierwszych  liczącymi do 25 uczniów2. Na Mazowszu w roku szkolnym 2012/13 takich szkół było aż 91,7 proc. (1516), w regionie warszawskim 88,2 proc. (595). Na Mazowszu zwiększa się również liczba klas jednorocznikowych (tzn. tylko z dziećmi sześcioletnimi) – z 34 w roku szkolnym 2008/9 do 267 w 2012/2013. Wciąż jednak przeważają klasy z dziećmi sześcio i siedmioletnimi. W roku 2012/13 było ich 1595.

Wszyscy nauczyciele pracujący w pierwszych klasach mają kwalifikacje odpowiednie do pracy z sześciolatkami. Ponadto, od 2009 roku w szkoleniach z zakresu pracy z dziećmi sześcioletnimi, prowadzonych przez placówki doskonalenia zawodowego, uczestniczyło w sumie ponad 34 tys. nauczycieli na całym Mazowszu (nauczyciele brali udział często w kilku szkoleniach), w tym ok. 8 tys. w regionie warszawskim. Szkolenia dotyczyły różnych aspektów pracy z dzieckiem (m.in. diagnozy gotowości szkolnej dzieci, nauki przez zabawę, zastosowania technologii informacyjnych w nauczaniu). „Lepsze zaplecze szkolne i zmniejszająca się liczba uczniów w klasie wpływa pozytywnie na warunki nauki najmłodszych uczniów i podnosi również poziom opieki ze strony nauczyciela” – powiedziała Małgorzata Mazur, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 70 w Warszawie.

W latach 2009-2013 Kuratorium Oświaty w Warszawie otrzymało 157 zgłoszeń związanych z realizacją obowiązku szkolnego przez sześciolatki. Odsetek zgłoszonych spraw w tym zakresie w odniesieniu do liczby dzieci sześcioletnich w pierwszych klasach był znikomy i nie przekroczył w żadnym roku szkolnym pół procenta – 0,26 proc. (w roku 2012/13 do klas I na Mazowszu uczęszczało ok. 12 tys dzieci sześcioletnich). „Każde zgłoszenie jest wyjaśniane przez pracowników Kuratorium bezpośrednio z dyrektorem szkoły, który odpowiada za właściwą organizacje pracy z uczniem w szkole. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości dyrektor szkoły jest zobowiązany do ich usunięcia” – zapewnił Karol Semik, Mazowiecki Kurator Oświaty.

Od września 2014 r. dzieci sześcioletnie będą obowiązkowo rozpoczynały naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej. Zgodnie z projektowanymi zmianami obowiązek szkolny ma w roku 2014 objąć tylko te 6-latki, które urodziły się w pierwszym półroczu 2008 r.


Mazowiecki Urząd Wojewódzki


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments