Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłasza konkurs na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach PO KL Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”

 


Komentarze są zamknięte, ale 1 | Trackbacks i Pingbacks są otwarte.