LO KEN: ŚWIĘTO PATRONA – ŚWIĘTEM LICEUM

Dzień Edukacji Narodowej przypadający 14 października szczególną estymą musi być darzony przez społeczność szkolną naszego liceum. Musi – skoro naszym patronem jest Komisja Edukacji Narodowej!

Ponieważ tradycyjnie dzień 14 października jest wolny od zajęć szkolnych, obchody święta edukacji odbyły się u nas dzień wcześniej. Na miłe słowo od swoich podopiecznych mógł liczyć każdy nauczyciel LO, podobnie zresztą jak pracownicy obsługi szkoły. Nie obyło się bez życzeń i słodkich upominków dla swoich „sorów”.

Najważniejszą częścią tego dnia był jednak uroczysty apel, w którym wzięli udział zaproszeni goście, na czele z reprezentantami Rady Rodziców oraz władz różnego szczebla. W pierwszej apelowej części nastąpiły oficjalne przemówienia, życzenia i nagrody wręczane kadrze nauczycielskiej. Nagrodę starosty otrzymał również dyrektor LO Radosław Waleszczak.

Oddzielne wyróżnienia wręczono także uczniom, którzy brali w kolejnej już edycji konkursu literackiego na esej – „O pióro dyrektora szkoły”. Najważniejsze trofeum przypadło Przemysławowi Jaroszewskiemu, uczniowi klasy II a. To jego praca została oceniona najwyżej i to on będzie mógł się cieszyć dyrektorskim wyróżnieniem.

W części drugiej dominował już śmiech wywołany niezwykle dowcipnymi występami uczniów praktycznie ze wszystkich klas. Był to swoisty „koncert życzeń” wyśpiewany przez młodzież wobec opiekunów poszczególnych profilów klasowych. Na wesoło, choć z dużym poczuciem smaku i niezwykle dużą dawką dobrej muzyki. Autorką koncepcji apelowej była polonistka, p. Małgorzata Andrychowska-Białobrzewska.

Największa niespodzianka nastąpiła jednak na sam koniec. W słowie podsumowującym dyrektor LO podziękował wszystkim za zaangażowanie i ogłosił, że całą swoją nagrodę finansową przeznaczy na potrzeby Rady Samorządu Uczniowskiego. Wywołał tym samym prawdziwą burzę oklasków – tak ze strony młodzieży, jak i dorosłych obecnych na apelu. Środki te będą bowiem wykorzystane na zakupy m.in. sprzętu na potrzeby szkoły.


LO KEN


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments