LO KEN: ŚWIĘTO PATRONA – ŚWIĘTEM LICEUM

Dzień Edukacji Narodowej przypadający 14 października szczególną estymą musi być darzony przez społeczność szkolną naszego liceum. Musi – skoro naszym patronem jest Komisja Edukacji Narodowej!

Ponieważ tradycyjnie dzień 14 października jest wolny od zajęć szkolnych, obchody święta edukacji odbyły się u nas dzień wcześniej. Na miłe słowo od swoich podopiecznych mógł liczyć każdy nauczyciel LO, podobnie zresztą jak pracownicy obsługi szkoły. Nie obyło się bez życzeń i słodkich upominków dla swoich „sorów”.

Najważniejszą częścią tego dnia był jednak uroczysty apel, w którym wzięli udział zaproszeni goście, na czele z reprezentantami Rady Rodziców oraz władz różnego szczebla. W pierwszej apelowej części nastąpiły oficjalne przemówienia, życzenia i nagrody wręczane kadrze nauczycielskiej. Nagrodę starosty otrzymał również dyrektor LO Radosław Waleszczak.

Oddzielne wyróżnienia wręczono także uczniom, którzy brali w kolejnej już edycji konkursu literackiego na esej – „O pióro dyrektora szkoły”. Najważniejsze trofeum przypadło Przemysławowi Jaroszewskiemu, uczniowi klasy II a. To jego praca została oceniona najwyżej i to on będzie mógł się cieszyć dyrektorskim wyróżnieniem.

W części drugiej dominował już śmiech wywołany niezwykle dowcipnymi występami uczniów praktycznie ze wszystkich klas. Był to swoisty „koncert życzeń” wyśpiewany przez młodzież wobec opiekunów poszczególnych profilów klasowych. Na wesoło, choć z dużym poczuciem smaku i niezwykle dużą dawką dobrej muzyki. Autorką koncepcji apelowej była polonistka, p. Małgorzata Andrychowska-Białobrzewska.

Największa niespodzianka nastąpiła jednak na sam koniec. W słowie podsumowującym dyrektor LO podziękował wszystkim za zaangażowanie i ogłosił, że całą swoją nagrodę finansową przeznaczy na potrzeby Rady Samorządu Uczniowskiego. Wywołał tym samym prawdziwą burzę oklasków – tak ze strony młodzieży, jak i dorosłych obecnych na apelu. Środki te będą bowiem wykorzystane na zakupy m.in. sprzętu na potrzeby szkoły.


LO KEN


Sprawdź również

XI PRZASNYSKA SPARTAKIADA INTEGRACYJNA

Zawodników była ponad setka, kibiców drugie tyle, było też sporo osób zaangażowanych w organizowanie i …