LO KEN: STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW DLA TOMASZA JELIŃSKIEGO

Uczeń klasy III A otrzymał to wyróżnienie z rąk Doroty Sokołowskiej – Mazowieckiego Kuratora Oświaty. W uroczystości, która odbyła się 3 grudnia w ZSZ Nr 2 w Ostrołęce, uczestniczyli m.in. dyrektor ostrołęckiej delegatury MKO – Teresa Michalak, starosta przasnyski – Zenon Szczepankowski oraz dyrektor KEN-a Radosław Waleszczak.


Sprawdź również

INWESTYCJE STAROSTWA POWIATOWEGO W PRZASNYSZU I CIEKAWOSTKI – cz.2. WARSZTATY SZKOLNE PRZY ZSP W PRZASNYSZU

Tak wyglądały warsztaty kiedyś. Starostwo urządziło nowe warsztaty szkolne na ul. Gdańskiej w Przasnyszu. Stary …