LO KEN: KOLEJNY WYKŁAD UCZNIÓW KLAS GEOGRAFICZNYCH

20. stycznia br. gościł w naszej szkole dr Mirosław T. Karasiewicz z katedry Geomorfologii i Paleografii Czwartorzędu Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Współpraca naukowa z toruńskim uniwersytetem datuje się od 2013 roku, kiedy została podpisana umowa patronacka między wydziałem a naszą szkołą. Efektem podpisanej umowy są cykliczne wykłady prowadzone przez pracowników naukowych dla uczniów klas geograficznych.

Pan Doktor wygłosił wykład pt. „Współczesna aktywność wulkaniczna Ziemi”. Choć Polska leży poza obszarami aktywności wulkanicznej, to jednak wielu mieszkańców Ziemi narażona jest na niebezpieczeństwo ich wybuchu. Naukowcy doskonalą metody przewidywania erupcji wulkanicznych, dzięki którym moglibyśmy uniknąć wielu ofiar. Nie należy jednak zapominać, że choć wulkanizm budzi grozę, to jednak przynosi on też pozytywne efekty, jak np. żyzne gleby, koncentracja surowców mineralnych czy ciepło Ziemi wykorzystywane do produkcji energii.

Marek Rozicki


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments