Letnie remonty w szkołach i przedszkolach w Przasnyszu. Jakie niespodzianki będą czekać po wakacjach?

Wakacyjne miesiące to czas odpoczynku dla uczniów. Nie próżnują natomiast szkoły, które wykorzystują czas nieobecności podopiecznych na dokonanie najpotrzebniejszych remontów. Do września modernizację przejdą również miejskie przedszkola, aby jeszcze lepiej służyły maluchom. Są także niespodzianki.

Najpoważniejsze inwestycje przekraczające kwotę 110 tys. zł czekają Szkołę Podstawową nr 3 w Przasnyszu przy ul. Orlika 48. Najbardziej uczniów i nauczycieli powinien ucieszyć zakup dwóch tablic interaktywnych, które uatrakcyjnią zajęcia i sprawią, że możliwa będzie nauka przez zabawę. Koszt nowego wyposażenia elektronicznego dwóch sal lekcyjnych wyniesie 17 500 zł. Ich zakup będzie możliwy dzięki zakwalifikowaniu się „Trójki” do objęcia wsparciem finansowym w wysokości 14 tys. zł w ramach ostatniej edycji rządowego programu „Aktywna tablica” w 2019 r.

Standard nauki podniosą także pierwszaki, które już we wrześniu będą korzystać z nowoczesnych i ergonomicznych mebli. Koszt zakupu 2 kompletów wyposażenia przystosowanego do wzrostu i wieku uczniów klas pierwszych wyniesie 26 tys. zł.

Szkołę będzie czekać jeszcze jedna ważna zmiana. W pomieszczeniach obecnej szatni stanie 350 nowych szafek, co pozwoli zmienić i zindywidualizować dotychczasowy system przechowywania kurtek i butów, a koszt tego zadania wyniesie 31 tys. złotych. Do tego dojdzie remont i przebudowa pomieszczenia szatni za 19 tys. zł.

„Trójka” zadba także o poprawę bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Wymiana hydrantów to wydatek 14 tys. zł. Do września placówkę czeka jeszcze remont pracowni chemicznej za 5 tys. zł.

Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Przasnyszu przy ul. Żwirki i Wigury 4 unowocześni swoje oblicze, ale zmiany dotyczyć będą wyłącznie zewnętrznej sylwetki budynku. Poważniejszy lifting czeka zwłaszcza główne wejście do obiektu, a to za sprawą remontu rampy i schodów wejściowych do szkoły. Koszt inwestycji w całości sfinansowanej z subwencji oświatowej wynosi 90 200 zł, a prace powinny zakończyć się jeszcze w lipcu.

Widoczne zmiany nastąpią również w Szkole Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Przasnyszu przy ul. Jana Kilińskiego 2. Odświeżonych zostanie część sal lekcyjnych oraz zaplecze kuchenne. Co ciekawe, malowanie trzonu kuchennego oraz trzech pracowni odbędzie się we własnym zakresie, a to oznacza znaczne oszczędności. Placówka poniesie wyłącznie koszt zakupu materiałów wynoszący 5 tys. złotych.

Na tym nie koniec dobrych wieści, ponieważ wszystkie trzy podległe miastu szkoły podstawowe przed kilkoma dniami znalazły się na liście placówek, które otrzymają solidny zastrzyk gotówki na realizację projektów edukacyjnych od Zarządu Województwa Mazowieckiego. Kwota dofinansowania to 1 477 350 złotych. Udział w projekcie da młodzieży szanse na zdobycie niezbędnych na rynku pracy kompetencji, np. zdolności samodzielnego myślenia i rozwiązywania problemów. Wzbogaci także umiejętności cyfrowe.

Prace modernizacyjne nie ominą również przasnyskich przedszkoli.

Miejskie Przedszkole nr 1 im. Marii Kownackiej w Przasnyszu przy ul. Lipowej 8 w wakacyjne miesiące planuje kompleksowy remont sanitariatów. Za 67 876 zł zostanie przeprowadzony remont dwóch łazienek przy salach pobytu dzieci.
 
Miejskie Przedszkole nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Przasnyszu przy ul. Świerczewo 8 przejdzie odświeżenie sali oraz zaplecza w oddziale integracyjnym za 5 000 zł.

Są także niespodzianki. Jak udało nam się nieoficjalnie dowiedzieć, pozyskano dotację na instalację oczyszczaczy powietrza w miejskich przedszkolach. Dzięki nim przynajmniej nasi najmłodsi podczas jesienno-zimowej inwazji smogu będą mogli od niego odpocząć. Więcej informacji wkrótce.

M. Jabłońska


Skomentuj artykuł

avatar