Lekcje obywatelskie u wojewody

Zapraszamy na kolejny cykl lekcji obywatelskich dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa mazowieckiego. W programie: zwiedzanie urzędu, spotkanie z wojewodą lub wicewojewodą i prelekcja na temat administracji rządowej w regionie.

W trakcie spotkania uczniowie uzyskają informacje dotyczące kompetencji wojewody, zadań administracji rządowej, administracji zespolonej, a także służb i jednostek podporządkowanych. Zapoznają się także z gabinetem wojewody, salą spotkań administracji rządowej i salą posiedzeń sejmiku województwa mazowieckiego. Czas trwania lekcji obywatelskiej wynosi 60 minut.

W celu zgłoszenia szkoły do udziału w lekcji obywatelskiej należy elektronicznie wypełnić załączony wniosek i przesłać go na adres: arybus-tolloczko@mazowieckie.pl (będą przyjmowane tylko wnioski wysłane drogą elektroniczną). O udziale w programie decyduje kolejność zgłoszeń.

Lekcja obywatelska – formularz zgłoszeniowy


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments